Är ett sparande viktigt?

Det sägs ofta att vi lever i den bästa av alla tider, i vart fall ur ekonomisk synvinkel. Och detta stämmer säkert, vi har aldrig tidigare upplevt ett sådant ekonomiskt välstånd som nu råder. Trots detta, är privatekonomin en ständig källa till oro hos många. Det finns många förklaringar till detta, men en förklaring är bristen på sparande. Allt för många lever från lönedag till lönedag utan några som helst ekonomiska marginaler.

Att leva från lönedag till lönedag är inte heller något som är utmärkande för personer med låga inkomster. Ett obefintligt sparande, i förening med en livsstil utan ekonomiska marginaler, är något som förekommer i de flesta inkomstgrupper. För många med en hög inkomst är verkligheten att lönekontot är tomt några dagar innan nästa löneutbetalning. Detta är dessutom något som upprepas månad efter månad. Det behövs endast en mindre oförutsedd utgift för att tillvaron ska kantra.

Är ett sparande viktigt?
Ja, sparande är otroligt viktigt 2021!

5 skäl till varför ett kontinuerligt sparande är viktigt

När sparande diskuteras framförs ibland argument i stil med att ”man lever endast en gång” och att ”pengar är inte meningen med livet”. De flesta av oss kan sannolikt skriva under på båda dessa påståenden. Men även om man håller med om detta måste ett tillägg göras – ett kontinuerligt sparande gör livet betydligt enklare.

Fördelarna med ett kontinuerligt sparande är många, men några av de stora fördelarna med att spara är:

  • Minskad ekonomisk stress
  • Ökad integritet
  • Större ekonomisk frihet
  • Beredskap för det oväntade
  • Trygghet inför ålderdomen

Här nedan kan du läsa mer om var och en av dessa punkter.

Minskad ekonomisk stress

Den första och omedelbara effekten när du börjar att spara är en minskad vardagsstress. Denna typ av sparande benämns ofta för buffertsparande och det är vad det låter som, ett sparande som ska vara en buffert för plötsliga och oväntade utgifter. Ett buffertsparande minskar stressen för att drabbas av i vart fall mindre oförutsedda utgifter. Har du ett buffertsparande kommer tillvaron inte att rasa ihop om bilen behöver repareras, tvättmaskinen går sönder eller något liknande.

Hur mycket du bör spara som buffertsparande beror till stor del på din livssituation. Har du familj bör bufferten vara högre än om du är ensam och egentligen endast behöver ansvara för dig själv.

Ökad integritet

Ett sparande innebär att du blir mindre ekonomiskt beroende av andra. Detta kan röra sig om allt från föräldrar till arbetsgivare eller en livspartner. Desto mer sparande som du har, desto mer integritet får du. Detta medför att du i allt mindre utsträckning tvingas att göra val utifrån enbart ekonomiska aspekter.

Som exempel kan nämnas att du kan välja att leva tillsammans med en person för att det är något du vill, inte för att det är en ekonomiskt bra lösning. Vidare kan du välja att säga upp dig från en anställning som du inte trivs med och inte ”tvingas kvar” på grund av enbart ekonomiska skäl. Ett sparande ger dig helt enkelt mer skinn på näsan.

Större ekonomisk frihet

Ett sparande leder så småningom även till en större ekonomisk frihet – du får större möjlighet att lägga pengar på materiella ting och aktiviteter vilka sätter guldkant på tillvaron. Istället för att läsa om andra personer som beger sig på fantastiska resor, går på exklusiva restauranger, köper drömbostäder eller kanske drömbilar kan du själv börja fundera på om inte även du ska unna dig något extra.

Väljer du att sätta lite guldkant på din tillvaro måste du komma ihåg att den bästa formen av sparande är att hålla igen på utgifterna. Undvik därför att skapa en livsstil som innebär löpande och onödiga utgifter. Har du inte kontroll över dina utgifter kan ditt sparande snabbt ersättas av skulder. Detta är tyvärr ett öde som drabbar alltför många vilka inte har kontroll på sina utgifter.

Beredskap inför det oväntade

Buffertsparandet är avsett för framförallt mindre och oväntade utgifter. Detta sparande är emellertid inte tillräckligt för större händelser, som till exempel långvarig arbetslöshet, en samhällsekonomisk kris eller en större samhällelig kris. I sådana situationer behövs mer kapital än vad som finns i buffertsparandet.

De senaste årtiondena har närmast varit ett mirakel vad avser ekonomisk tillväxt och frånvaron av större kriser. Man bör dock ha klart för sig att denna utveckling är ett undantag om man gör en historisk jämförelse. Tar man sin utgångspunkt i vår historia är sannolikheten för att vi alla under vår livstid kommer att drabbas av i vart fall några större kriser med social oro, större och genomgripande ekonomiska kriser och kanske även militära konflikter i vår närhet. Under sådana perioder är ett sparande än viktigare och kan betyda skillnaden mellan att kunna stanna kvar i eller lämna sin bostad.

Trygghet inför ålderdomen

Det är möjligt att du tycker att du har långt kvar till ålderdomen. Men någon dag kommer den, och då kommer den ofta snabbare än man önskar. Det är idag helt omöjligt att med någon närmare exakthet sia om hur samhället ser ut den dag som ålderdomen infinner sig. Kanske har vi skapat ett Utopia, där samhället tar väl hand om de äldre medborgarna och att du därför inte behöver bekymra dig om din ekonomi under ålderdomen.

Men ser man på samhällsutvecklingen är det inte mycket som pekar i den riktningen. Tvärtom ser utvecklingen snarare ut att gå mot att vi får ett allt större personligt ansvar för hur vi vill tillbringa vår ålderdom. Har du ett sparande den dag som ålderdomen inträder är det inte någon tvekan om att din tillvaro kommer att bli betydligt enklare och angenämare.

Det är viktigt att spara

Det är inte någon tvekan om att det är viktigt att spara. Ett kontinuerligt sparande ger dig ökade möjligheter att leva ditt liv som du vill, detta samtidigt som du bygger upp en ekonomisk buffert för oväntade händelser och så småningom även inför ålderdomen. Har du inte redan börjat att spara är det något som du bör göra så snart som möjligt, och varför inte redan idag? Som bekant är – skjut inte upp vad som kan göras idag till imorgon.

Betyg av läsare

Snittbetyg 5 / 5. Antal röster: 3

Lämna en kommentar

ekonomitips.nu