Konsten att spara är grunden för en bra privatekonomi

Vägen till en bra ekonomi är inte enbart en hög inkomst. Vill du ha en bra privatekonomi är det även viktigt att du har kontroll på utgifterna och att du regelbundet sparar en del av de pengar som du tjänar.

Att spara är grunden för bra privatekonomi
Spara är grunden för en bra privatekonomi 2021!

Håll koll på utgifterna

Det första steget mot en bra privatekonomi är att ha kontroll på utgifterna. Detta gör du enkelt genom att du i slutet av varje månad sätter dig ner och går igenom på vad du har spenderat dina pengar under månaden. Då får du snabbt en god och detaljerad bild över hur du använder dina pengar samt vad saker och ting kostar. Nästa steg är att gå igenom de olika utgiftsposterna för att se om det finns några onödiga utgifter som du helt kan ta bort. Kanske finns det olika abonnemang som du inte längre använder och som därför kan avslutas eller i vart fall bytas ut mot billigare alternativ. Det är kanske även dags att byta ut den stora bilen mot en mindre modell som är billigare i drift, för att nu endast nämna några exempel.

Budget – ett ovärderligt verktyg för att spara

När du väl har kontroll på dina månatliga utgifter bör du skapa en budget där du varje månad i förväg planerar dina inköp och kostnaden för dessa. I slutet av månaden jämför du sedan de faktiska kostnaderna med budgeten vilket innebär att du kommer att ha en löpande kontroll och avstämning av dina utgifter. Gör du detta varje månad ökar du avsevärt dina möjligheter att förbättra din privatekonomi.

Spara pengar på rätt sätt

Skillnaden mellan dina inkomster och dina utgifter är det disponibla kapital som du kan spara varje månad. Du kan självfallet välja att sätta in dessa pengar på ditt lönekonto eller liknande men detta är sällan en bra lösning, i vart fall inte på längre sikt. Ett lönekonto ger i princip inte någon som helst avkastning på pengarna och det är egentligen endast banken som tjänar på denna lösning. Istället för att låta pengarna stå kvar på lönekontot bör du försöka att finna andra sparlösningar. Det finns ett mycket stort antal alternativ för kontinuerligt sparande, som till exempel obligationer, andelar i värdepappersfonder och mycket mer. Oavsett vad du väljer är det en bra grundregel att du väljer ett par olika sparformer för ditt sparande. På så sätt minskar du risken för att ditt sparande minskar i värde, om en viss sparform under en tid ger en sämre eller till och med en negativ avkastning.

Betyg av läsare

Snittbetyg 4.5 / 5. Antal röster: 2

Lämna en kommentar

ekonomitips.nu