Etiskt sparande: Förena bra avkastning med ett gott samvete

För inte allt för länge sedan var etiskt sparande en form av sparande som betraktades med ett stort mått av misstänksamhet. Det var i vart fall en form av sparande som inte var förenligt med en god avkastning. Etiskt sparande var något man ägnade sig åt för att ha ett gott samvete, inte för att förvalta sina pengar på ett bra sätt. Följaktligen var utbudet av etiska sparprodukter näst intill obefintligt.

Etiskt sparande
Etiskt sparande 2021: Bra avkastning är fullt möjligt!

Status 2021: Investera etiskt – ett smart sparande

Idag är situationen helt annorlunda. Det finns idag ett mycket stort utbud av etiska sparformer, och även de sparformer som inte aktivt marknadsför sig som etiska har etiska riktlinjer för sina investeringar. Konsumenten av idag tar det för självklart att de pengar som hen sparar inte ska används för att, till exempel, investeras i företag som tillverkar tobaksprodukter, tillverkar vapen eller deltar i aktiviteter som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Det är emellertid inte helt enkelt att hitta rätt i den djungel av olika sparprodukter och sparformer vilka marknadsför sig som ”etiska”. I det följande kommer du därför att få en kort redogörelse för vad som avses med etiskt sparande och även ett par tips om vad du ska tänka på när du ska spara etiskt.

Vad avses med etiskt sparande?

Det finns inte en entydig definition av vad som avses med etiskt sparande. Vi har alla vår egen uppfattning om vad som är etiskt korrekt. Vad avser sparande innebar etiskt sparande tidigare endast att man undvek att investera i vissa typer av branscher vilka ansågs vara oetiska.

Detta har förändrats och idag är etiskt sparande ett mycket bredare begrepp. Det avser inte längre endast att man undviker att investera i vissa branscher. Begreppet omfattar numera även att man aktivt investerar i verksamheter som t ex främjar miljön eller arbetar med olika hållbarhetsfrågor. Man talar i detta sammanhang om hållbara investeringar.

Etiskt sparande och hållbart sparande – kärt barn har många namn

I takt med att begreppet etiskt sparande har blivit mer omfattande har det alltmer kommit att ersättas eller kombineras med benämningen hållbart sparande. Numera benämns de flesta sparformer, vilka tidigare benämndes som etiska, istället för hållbara. När du söker efter olika alternativ för sparande kan du söka efter såväl etiskt sparande som hållbart sparande. Fokusera inte på benämningen utan koncentrera dig istället på hur sparprodukten rent faktiskt fungerar och vad den har för underliggande tillgångar.

Spara i etiska fonder

Vill du börja med ett etiskt sparande är den enklaste och snabbaste lösningen ofta att välja några av de olika etiska eller hållbara fonder som finns på marknaden. Genom att välja en fond behöver du inte själv göra bedömningen om olika verksamheter är etiskt försvarbara. Det är en komplicerad uppgift som en etablerad fond har betydligt större möjligheter och resurser att göra.

Missa inte detta

Vad du bör se upp med när du väljer en etisk fond är avgifterna. Avgiften ska i och för sig inte vara avgörande för vilken fond du ska välja men etiska fonder har en tendens att ta ut högre avgifter än en ”vanlig” fond. Arbetet med att analysera fonderna ur ett hållbarhetsperspektiv är självfallet något som medför kostnader för fonderna, men ofta kan man fråga sig om den merkostnaden verkligen motiverar den högre avgiften fullt ut. Ibland får man känslan av att vissa fonder ”passar på” att ta ut en högre avgift endast för att det är en etisk fond vilket konsumenterna, i vart fall historiskt, har varit beredd att betala lite extra för.

Djupgräv

Du måste även kontrollera vad fonden anser vara etiska eller hållbara investeringar. Det är enkelt att kalla en fond för etisk eller hållbar, men avgörande är självfallet innehållet. Dvs, vilka krav ställer fonden på de investeringar som görs? Undviker fonden endast vissa investeringar eller investerar den aktivt i etiska eller hållbara verksamheter? Vilka är kriterierna för att fonden ska klassificera en verksamhet som etisk eller hållbar?

Denna information hittar du relativt enkelt i fondernas presentationsmaterial, och du bör självfallet även titta närmare på vilka verksamheter som fonden rent faktiskt har investerat i. Utöver denna information finns det olika hållbarhetsindex som du kan finna på bland annat olika webbplatser där du kan jämföra olika fonder.

Som alltid gäller att du ska göra din due diligence ordentligt och aldrig investera i något som du inte har tillräcklig kunskap om. Är det oklart vilka kriterier som en viss fond använder sig av eller vilka investeringar den gör är det bara att gå vidare och välja en annan fond. Utbudet är stort och det är du som bestämmer hur du vill investera ditt sparkapital.

Etiskt sparande gör världen i vart fall något lite bättre

Det etiska och hållbara sparandet ökar markant för varje år. Spararna ställer som krav att deras sparpengar inte ska användas för att investera i verksamheter som är oetiska eller inte är hållbara. Spararna röstar dessutom med fötterna vilket banker, fondförvaltare och andra kapitalförvaltare är väl medvetna om. Kan de inte erbjuda denna typ av sparprodukter, vilka dessutom ska generera en bra avkastning, går spararna snabbt och enkelt vidare till någon annan.

Tveka därför inte att utnyttja din makt och investera endast i sparprodukter som du tycker uppfyller de avkastningskrav, hållbarhetskrav och etiska krav som du ställer upp. På så sätt får du ett sparande med bra avkastning, samtidigt som du gör vad du kan med dina sparade pengar för att världen ska bli i vart fall något lite bättre.

Betyg av läsare

Snittbetyg 4.7 / 5. Antal röster: 22

Lämna en kommentar

ekonomitips.nu