Fasträntekonto – Spara pengar med hög avkastning och låg risk

En grundläggande princip vid sparande är att en hög avkastning är förenat med en hög risk. En sparform som avviker, i vart fall något, från denna princip är sparande på ett fasträntekonto. När du sparar pengar på ett fasträntekonto kan du få en bra avkastning i form av ränta samtidigt som risken är mycket låg. Det är dessutom en sparform som är tillgänglig för både privatpersoner och företag.

Fasträntekonto är en mycket enkel sparform där du inte behöver lägga ner tid och energi på att följa utvecklingen på börsen. Sparande på fasträntekonto fungerar på så sätt att du sätter in ett visst belopp på ett konto. Det belopp som du sätter in på kontot blir låst på kontot under en viss tid, den så kallade löptiden. Hur lång löptiden ska vara bestämmer du själv men generellt kan den vara allt från ett par månader till flera år. Huvudregeln är att desto längre löptid, desto högre ränta.

Fasträntekonto
Fasträntekonto 2021

Avkastning på fasträntekonto

Avkastningen på ett fasträntekonto utgörs av ränta på det kapital som du satt in på kontot. När du sparar på ett fasträntekonto sätter du in ett bestämt belopp på kontot i början av löptiden. Därefter sätter du inte in några ytterligare medel på kontot. Du kan därför inte månadsspara på fasträntekonto. När löptiden för kontot går ut sätts den upplupna räntan in på kontot. Har kontot en löptid på tre månader sätts den upplupna räntan in på kontot efter tre månader och har kontot en löptid på fem år sätts räntan i på kontot först efter fem år. Du får således inte tillgång till någon avkastning förrän löptiden har gått ut.

Fördelar med att spara pengar på ett fasträntekonto

Fasträntekonto är en populär sparform som används av såväl gammal som ung. En av fördelarna med att spara på ett fasträntekonto är att det är en enkel sparform. Du sätter in ett visst belopp på kontot och efter löptiden har du ett i förväg bestämt belopp. Du vet därför exakt vilken avkastning som sparkontot kommer att ge dig och exakt vilken dag som beloppet kommer att vara tillgängligt.

Du behöver inte bekymra dig om utvecklingen på börsen och du behöver inte heller föra över pengar varje månad, vilket är fallet vid ett traditionellt månadssparande. Ett fasträntekonto kan därför vara ett intressant alternativt för dig som vill spara till en viss investering i framtiden, som till exempel köp av en bil, ett reseprojekt eller liknande. Det är även en sparform som ofta används av föräldrar eller mor- och farföräldrar som vill ha ett tryggt sparande till sina barn eller barnbarn.

Risken med att spara pengar på ett fasträntekonto

Alla investeringar innebär någon form av risktagande. Det finns investeringar som har en mycket låg risk men investeringar som är helt riskfria existerar inte. Inte ens att lägga pengarna under madrassen är riskfritt. Även sparande på ett fasträntekonto är förenat med en viss risk, om än en låg sådan. Risken med fasträntekonto är att marknadsräntorna skjuter i höjden samtidigt som du har låst ditt konto under en viss löptid. Har du till exempel ett fasträntekonto med en avtalad ränta om två procent och en löptid på tre år kommer din ränta inte att ändras även om marknadsräntorna skulle stiga. Skulle till exempel marknadsräntorna stiga till 7-8 procent ”sitter du fast” med en ränta om endast två procent vilket är en dålig investering för din del. När du bestämmer dig för att spara pengar med fasträntekontot är det framförallt din bedömning av hur du tror att marknadsräntorna ska utvecklas framöver som avgör vilken löptid som ditt sparande ska ha. Är du helt säker på att räntorna kommer att vara fortsatt låga under den kommande femårsperioden kan du kanske välja en löptid om fem år. Är du mindre säker på vad som kommer att ske med marknadsräntorna bör du välja en kortare löptid.

Var man hittar bra fasträntekonton

De flesta banker och andra kreditinstitut erbjuder fasträntekonton. Utbudet är stort och det är inte möjligt att hänvisa till en viss bank som erbjuder det bästa fasträntekontot. Vilket konto som är bäst för dig är beroende av din unika situation, d v s vilket belopp som du har möjlighet att sätta in och hur lång löptid som du vill ha på ditt sparande. Det är därför viktigt att du lägger ner tid och energi på att jämföra olika fasträntekonton med varandra. Även om räntan sannolikt är den viktigaste faktorn måste du även jämför villkoren i övrigt. Är det till exempel möjligt att ta ut pengarna i förtid och vilka avgifter drabbas du då av? Omfattas kontot av Riksbankens insättningsgaranti m m? Gör du din läxa och noggrant jämför olika fasträntekonton kommer du att finna ett antal konton med en hög ränta och bra villkor i övrigt. Ta därefter kontakt med dessa företag och förklara att du är intresserad av deras fasträntekonto. Med hjälp av lite tur, och god förhandlingsskicklighet, kan du kanske förhandla dig till ytterligare något bättre villkor.

Betyg av läsare

Snittbetyg 4.7 / 5. Antal röster: 3

Lämna en kommentar

ekonomitips.nu