Fondsparande – Något som fler borde ägna sig åt under 2021

Fondsparande är en typ av sparande som fler borde ägna sig åt. Det är en enkel sparform där du inte på något sätt behöver vara expert men trots detta kan bestämma en grundläggande inriktning för ditt sparande. Du bestämmer själv din riskprofil och kan även välja fonder med en särskild inriktning på de investeringar som fonden gör. Många sparare väljer att lägga sitt sparande i aktier eller andra värdepapper, vilket kan vara ett mycket bra alternativ. Den typen av sparande kräver emellertid att du har god kännedom om hur aktie- och värdepappersmarknaden fungerar. Du måste dessutom noggrant följa dessa marknader för att du ska kunna ta rätt beslut med avseende på vilka värdepapper som du ska köpa, behålla eller sälja. Väljer du att basera ditt sparande på värdepapper, där du själv ska hantera förvaltningen, måste du vara beredd att lägga ner både betydande tid och energi på ditt sparande.

Fondsparande
Fondsparande 2021 är något vi rekommenderar starkt

Vad är ett fondsparande?

Ett fondsparande innebär att du köper andelar i en fond som i sin tur investerar sitt kapital i värdepapper. Det är fonden som avgör vilka värdepapper som fonden ska investera i. Du behöver därför inte själv ta ansvar för vilka värdepapper som du investerar i. En fond investerar i ett stort antal olika värdepapper och analysen av vilka värdepapper som fonden ska investera i bestäms av professionella och skickliga analytiker vilka är anställda av fonden. Ofta sker fondsparande genom månadssparande. Detta innebär att varje månad dras ett visst belopp, som du själv bestämmer, från ditt bankkonto och detta belopp används för att köpa andelar i de fonder som du valt. Utbudet av olika fonder är enormt och det kan vara svårt att hitta rätt i djungeln av olika fonder. För att göra det enklare brukar man dela upp fonder i olika kategorier beroende på i vilka typer av värdepapper som fonden gör sina investeringar. I det följande kommer du att få en översiktlig redogörelse för ett par av dessa kategorier, samtidigt som du även får en kort genomgång av vad en fond- eller förvaltningsavgift är för något och vilken betydelse den har för ditt val av fondsparande.

Aktiefonder – det spännande alternativet

En aktiefond gör vad det låter som – den investerar i aktier. De flesta fonder har en viss inriktning på vilken bransch eller i vilken region som den investerar. Det finns till exempel småbolagsfonder som endast investerar i småbolag, asienfonder som endast investerar i bolag med verksamhet i Asien, läkemedelsfonder som endast investerar i läkemedelsbolag och så vidare. Detta innebär att du kan välja en viss bransch, en viss region som du anser ha en god potential. Det är en stor skillnad mellan olika aktiefonder, det gäller framförallt med avseende på riskprofilen. Vissa fonder investerar i branscher och bolag som innebär en större risk medan andra fonder fokuserar på mer konservativa branscher med lägre risk men därmed också mindre möjlighet till en hög avkastning. Det är därför viktigt att du jämför olika aktiefonder med varandra innan du bestämmer i vilken eller vilka aktiefonder som du vill investera i.

Räntefonder – det trygga alternativet

Räntefonder investerar i räntebärande papper som till exempel statsobligationer. Som huvudregel är räntefonder relativt trygga investeringar med en säker – men relativt låg – avkastning. Man brukar dela upp räntefonder i korta och långa räntefonder. Långa räntefonder investerar huvudsakligen i räntebärande papper som löper över en längre tid medan korta räntefonder huvudsakligen investerar i räntebärande papper som löper på kort tid. Generellt gäller att långa räntefonder genererar en bättre avkastning än korta räntefonder. Räntefonder är till för dig som inte vill ta alltför stora risker med ditt sparande. Det kan också vara ett tillfälligt sparalternativ under sämre tider. Det är inte ovanligt att sparare, vilka vanligtvis sparar i aktiefonder, väljer att lägga över i vart fall en del av sitt sparande till räntefonder när den allmänna konjunkturen pekar neråt. När konjunkturen sedan vänder uppåt flyttar de tillbaka sitt sparande till aktiefonder.

Blandfonder – alternativet som ligger mittemellan

Blandfonder investerar i såväl aktier som räntebärande värdepapper och ger som regel en avkastning som ligger någonstans mellan avkastningen från räntefonder och rena aktiefonder. Fördelningen mellan hur mycket fonden investerar i aktier respektive i räntebärande papper varierar från fond till fond. Även vilka aktier och räntebärande papper som fonden investerar i varierar. Det är därför viktigt att du granskar och jämför olika blandfonder med varandra innan du börjar att spara i en blandfond.

Fondavgiften – en avgörande faktor för fondens avkastning och vilken fond som du ska välja

De flesta fonder tar ut en årlig avgift för sitt arbete med att förvalta fondens tillgångar. Denna avgift brukar benämnas för fondavgift eller förvaltningsavgift och uppgår vanligtvis till en eller ett par procent av fondens totala tillgångar. Det kan tyckas att en fondavgift på en eller ett par procent inte borde ha någon större betydelse vid valet av fond. Det stämmer kanske om du lyckas att finna en fond som genererar en tvåsiffrig avkastning under en längre tid. Emellertid är sådana fonder inte särskilt vanliga. De flesta fonder, vilket framför allt gäller räntefonder, genererar en avkastning på några få procent. I sådana situationer kan fondavgiften få en avgörande inverkan på vilken fond som du ska välja. Kontrollera därför alltid storleken på fondavgiften när du väljer fond för ditt sparande.

Indexfonder – Det kloka valet för ditt sparande

En indexfond är en i grunden tråkig och ganska ointressant skapelse. Söker du spänning med ditt sparande är en indexfond inte något som du ska välja. Söker du å andra sidan en fond som kontinuerligt genererar en avkastning som ligger kring genomsnittet på aktiemarknaden är en indexfond det perfekta valet. En indexfond investerar utifrån ett särskilt valt index. Detta medför att fonden inte behöver lägga ner resurser på att analysera vilka värdepapper som fonden ska investera i. Istället följer fonden det valda indexet och den gör inte några som helst egna bedömningar eller överväganden avseende investeringarna, vilket innebär att förvaltningsavgiften i en indexfond ligger avsevärt under förvaltningsavgiften i andra fonder. Vidare visar de flesta undersökningar att indexfonder över tiden genererar en bättre avkastning än motsvarande fonder som har en aktiv förvaltning.

Jämför fonderna med varandra innan du bestämmer dig

Fondsparande är något som borde intressera de flesta som vill arbeta lite mer aktivt med sitt sparande än att låta sparpengarna sitta stilla på det klassiska bankkontot. Ett sparande i fonder ger möjlighet till betydligt högre avkastning än vad bankkontot ger samtidigt som du inte behöver vara aktieexpert eller något liknande. Fonder är något som är tillgängligt för alla. Förhoppningsvis har redogörelsen ovan gett dig en någorlunda god insikt i några av alla de fonder som du kan spara i. Nu återstår endast för dig att välja ut ett antal fonder som du tycker är intressanta och jämföra dessa med varandra. Därefter är det bara att trycka på knappen på din Internetbank och se till att i vart fall en del av dina sparpengar förs över från bankkontot till ditt fondkonto. Lycka till!

Betyg av läsare

Snittbetyg 4.5 / 5. Antal röster: 2

1 svar på ”Fondsparande – Något som fler borde ägna sig åt under 2021”

Lämna en kommentar

ekonomitips.nu