Hållbara investeringar – Investeringar som innebär att du sover gott

Som investerare har du makt. Det är du som bestämmer hur och var du ska investera ditt kapital och det är många som vill ta del av detta. Ser man endast till storleken på det kapital som du ska investera är dina möjligheter att påverka självfallet begränsade. Men du är inte ensam, och när tillräckligt många investerare agerar så lyssnar marknaden.

Trenden är dessutom glasklar – det är allt fler investerare som ställer som krav på att deras investeringar ska vara hållbara. Detta gäller allt från enskilda småsparare till globala pensionsfonder. Genom att välja hållbara investeringar hjälper du till att styra företagens verksamheter mot en mer hållbar inriktning.

Hållbara investeringar
Hållbara investeringar 2021 – Investeringar som innebär att du sover gott om natten och samtidigt skapar en bättre värld

Vad avses med hållbara investeringar?

Man kan alltid diskutera vad som är en hållbar investering. Det är inte något exakt begrepp och diskussionens vågor går ofta höga när man ska definiera vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att ett företag och dess verksamhet ska anses vara en hållbar investering.

En uppsättning av kriterier som ofta används är de så kallade ESG-kriterierna vilka tar hänsyn inte endast till miljön, utan även sociala frågor och hur ett bolag styrs. Men dessa är endast en vägledning för dina egna överväganden och beslut. Det är du som bestämmer vad du vill definiera som en hållbar investering och var du vill placera ditt kapital.

Hållbara investeringar ger en högre avkastning

När du gör hållbara investeringar bidrar du inte endast till att göra världen i vart fall något lite bättre. Du tar även ett affärsmässigt beslut som ökar möjligheterna för att du ska få en bra avkastning på din investering. De företag som inte bedriver en hållbar verksamhet får allt svårare att finna investerare till sina verksamheter. Kapitalet söker sig allt mer mot hållbara verksamheter. De flesta kapital- och fondförvaltare använder sig av olika hållbarhetskriterier när de göra sina investeringar. Detta innebär att företag som driver en hållbar verksamhet har betydligt större möjligheter att utveckla sina verksamheter än bolag som inte driver en hållbar verksamhet. Detta leder i sin tur till att företag som driver en hållbar verksamhet har möjlighet att generera en högre avkastning till sin investerare.

Investera i hållbara aktier och fonder

Väljer du att investera i aktier får du vara beredd på att själv göra din due diligence för varje enskild aktie som du vill investera i. Det är du själv som måste avgöra om en viss aktie är en hållbar investering enligt de kriterier som du ställt upp. Att själv göra den due diligence som krävs är en komplicerad och tidskrävande uppgift. Vill du göra det enklare för dig själv kan du istället välja att investera i en hållbar fond. De flesta fonder har någon form av hållbarhetskriterier för sina investeringar. Till exempel är det få svenska fonder som investerar i tobaksbolag då detta inte längre anses vara en hållbar investering. Det finns även så kallade ”etiska fonder” som har mycket höga krav innan ett bolag anses vara hållbart och värt att investera i. När du väljer att investera i en fond är det fonden som gör en due diligence inför varje enskild investering, vilket spar dig själv både tid och energi. En tredje variant är att du letar upp en fond vilken har hållbarhetskriterier som du tycker är relevanta. Därefter väljer du ut någon eller några av de aktier som fonden investerar i och köper dessa. På så sätt låter du fonderna gör allt förarbete och hantera bedömningen av vilka bolag som uppfyller hållbarhetskriterierna.

Gröna investeringar

Det talas ofta om gröna investeringar eller att man ska ”investera grönt”. Denna typ av investeringar har, som namnet tydligt anger, fokus på att investeringarna ska uppfylla vissa miljömässiga krav. Intresset för gröna investeringar är något som ökar markant för varje år och detta är en trend som kommer att fortsätta under lång tid framöver. Det finns två huvudinriktningar vad avser gröna investeringar. Antingen kan du välja att investera i verksamheter vilka redan har ett mycket lågt ekologiskt fotavtryck. Det andra alternativet är att du investerar i bolag som är verksamma inom ett område med ett högt ekologiskt fotavtryck men som arbetar för att förbättra situationen inom den bransch där man är verksam. Som exempel på denna kategori av gröna investeringar kan nämnas bolag vilka arbetar med utveckling av förnyelsebar energi för fordon. Fordon kommer i princip alltid att ha en negativ miljöpåverkan men använder sig fordonen av någon form av förnyelsebar energi är detta något som drastiskt kommer att minska utsläppen.

Gör vad du kan och investera hållbart

Ensam kan du inte förändra världen. Men du kan dra ditt strå till stacken och premiera bolag som bedriver en hållbar verksamhet vilket kommer oss alla till godo. De flesta av oss, oavsett politisk tillhörighet, är nog ense om att hållbara investeringar i grunden är något positivt. Det är dessutom du själv som avgör vad som är hållbart. Du väljer därför själv om du vill investera i till exempel verksamheter som har en uttalad miljövänlig profil eller verksamheter som har sitt fokus på jämställdhet eller liknande.

Betyg av läsare

Snittbetyg 4.5 / 5. Antal röster: 2

Lämna en kommentar

ekonomitips.nu