Handpenningslån – Låna till handpenningen när du ska köpa bostad

När du köper en bostad är du oftast skyldig att betala en handpenning. Syftet med handpenningen är att den ska vara en säkerhet för att du fullföljer köpet. Fullföljer du inte köpet kan säljaren ha rätt till den handpenning som du har betalt. Det är därför viktigt att du redan har beviljats ett lån eller i vart fall fått ett lånelöfte innan du skriver under köpeavtalet och betalar handpenningen. Skulle du betala handpenning och därefter inte få lån till bostadsköpet riskerar du att förlora den handpenning som du har betalt.

De flesta bostadsköpare har inte möjlighet att betala handpenningen med sparade medel. Istället måste de låna pengar till handpenningen genom ett s k handpenningslån. Vad som är speciellt med ett handpenningslån är att det betalas ut innan själva bostadslånet och att det är ett lån med mycket kort löptid. Vanligtvis ska ett handpenningslån betalas tillbaka inom ett par månader.

Handpenningslån
Handpenningslån fungerar 2021 precis som tidigare

Storleken på handpenningen m.m.

Det finns inte någon lag eller annat regelverk som bestämmer till vilket belopp som en handpenning måste uppgå till. I princip kan säljaren och köparen av en bostad fritt komma överens om vad handpenningen ska uppgå till. De kan även komma överens om när handpenningen ska betalas, hur den ska betalas m m. Det är emellertid inte särskilt vanligt att köparen och säljaren förhandlar om handpenningen. I praxis uppgår handpenningen till tio procent av köpeskillingen för bostaden. Handpenningen ska som regel betalas relativt omgående efter det att köpeavtalet för bostaden har undertecknats. Ofta ska handpenningen betalas inom några dagar och högst en eller ett par veckor från det att du undertecknade köpeavtalet. Det är därför viktigt att du har finansieringen av såväl handpenningen som resten av köpeskillingen klar innan du undertecknar ett köpeavtal.

Låna pengar till handpenningen

Har du ett sparkapital kan du använda detta för att betala handpenningen. Har du inte ett sparkapital, eller du inte har möjlighet att använda detta, kan du låna till handpenningen.

Ska du låna pengar kan ett alternativt vara att låna av bekanta eller familjemedlemmar. Det är emellertid inte alltid en lyckad lösning. Att låna pengar av bekanta eller familjemedlemmar kan vara känsligt och många har som princip att aldrig blanda ihop släkt eller vänner i lån eller andra ekonomiska transaktioner. Det händer tyvärr alltför ofta att frågor rörande pengar förstör vänskapsrelationer eller orsakar tvister inom släkten.

Om du ska låna pengar utan att blanda in släkten eller vänskapskretsen erbjuder de flesta banker och andra kreditföretag olika former av handpenningslån. Det är inte ovanligt att den bank som beviljat dig ett hypotekslån även kan bevilja ett lån för att du ska kunna betala handpenningen. Är detta av något skäl inte möjligt finns det ett stort utbud av banker och andra kreditinstitut som beviljar handpenningslån.

Du kan även ansöka om ett vanligt blanco-lån för att betala handpenningen. Ett blanco-lån är emellertid ofta något dyrare än ett handpenningslån.

Kostnaden för ett handpenningslån

Ett handpenningslån är i grund och botten ett lån utan säkerhet som dessutom ska betalas tillbaka inom en kort tid. I de allra flesta fall kan du därför inte få samma villkor för ett handpenningslån som du kan få för ett hypotekslån. Oftast löper ett handpenningslån med en högre ränta än ett hypotekslån samtidigt som det är förenat med vissa avgifter vilka inte finns när det är fråga om ett hypotekslån. Som vid alla lån och andra krediter är det stor skillnad mellan olika handpenningslån. Räntan är inte densamma, avgifterna skiljer sig åt, återbetalningstiden varierar för att nu endast nämna några exempel. Det är därför viktigt att du noggrant jämför villkoren mellan olika handpenningslån. Du kan spara mycket pengar på att välja rätt handpenningslån när du ska köpa en bostad.

Betyg av läsare

Snittbetyg 5 / 5. Antal röster: 2

Lämna en kommentar

ekonomitips.nu