Hur blir man rik? Detta är våra tips om hur du kan bli rikare 2022

Att bli rik är en viktig målsättning för många personer. För vissa är ambitionen att bli rik till och med den avgörande drivkraften för att komma ur sängen på morgonen. Rikedom leder inte nödvändigtvis till att man blir lyckligare, men som den franske författaren Françoise Sagan en gång lär ha sagt: “Jag gråter heller i en Jaguar än i en buss”. Livet blir helt enkelt något angenämare, eller i vart fall mindre plågsamt, om man har ett välfyllt bankkonto.

Var gränsen går för att någon ska anses vara rik kan diskuteras både länge och väl. Vi har alla vår egen definition för vad som avses med att vara rik och förmögen. För vissa av oss är en miljon kronor i nettotillgångar gränsen för att kalla sig rik, för andra går gränsen vid det tiodubbla. Vi lämnar därför den diskussionen åt sidan och koncentrerar oss i stället på hur du blir rik – det vill säga vad du konkret kan göra för att bli rik.

Hur blir man rik
Bli rikare 2022!

Bli rik genom att starta ett eget företag

Att starta ett eget företag är en etablerad metod för att bli rik. Statistiskt är egenföretagande den vanligaste vägen för att bli rik. Men detta innebär inte att alla som startar ett eget företag blir rika, det finns absolut inte ett likhetstecken mellan att starta ett företag och att bli rik. Det är betydligt fler företagare som misslyckas jämfört med hur många som lyckas och blir förmögna på sitt företagande.  Men har du en bra affärsidé och är en duktig entreprenör har du goda förutsättningar att bli rik på ditt företagande.

Som huvudregel gäller att det är först när ditt företag har blivit framgångsrikt och genererar en vinst som du kan börja att skörda de ekonomiska frukterna av ditt arbete. Genererar företaget vinst, kan du som ägare välja att löpande “ta ut” vinstmedel från företaget. Det finns dessutom särskilda skatteregler som innebär att det är skattemässigt fördelaktigt för dig som ägare att ta ut uppsamlade vinstmedel från ditt företag. I takt med att åren går och du tar ut vinst från företaget kommer du att, sakta men säkert, bygga upp din privata förmögenhet och så småningom bli rik.

Det är inte ett absolut krav att ditt företag går med vinst för att du ska kunna bli rik på ditt företagande. Har du en bra affärsidé eller en bra kundstock kan du bli rik även om ditt företag inte går med vinst. Några kända exempel på företag där ägarna blivit rika trots att deras företag inte har redovisat någon vinst kan nämnas Spotify, Airbnb, Uber och Tesla.

Den riktigt stora utdelningen från ett framgångsrikt företagande sker oftast i samband med en försäljning av företaget. Är det fråga om ett framgångsrikt och välorganiserat företag finns det mycket goda möjligheter för en ägare att bli rik – till och med mycket rik – när företaget säljs och ägaren “cashar hem” sin investering.

Bli rik genom att investera i värdepapper

En annan väg för att bli rik är att investera i värdepapper. Det finns ett stort antal personer, den mest kände är sannolikt Warren Buffet, vilka har blivit rika genom att investera i börsnoterade aktier och andra värdepapper. Att investera i värdepapper är generellt en bra metod för att öka sin förmögenhet. Investerar du regelbundet i värdepapper under en längre tidsperiod har du mycket goda möjligheter att få en bra och stabil avkastning. Har du dessutom tillgång till ett större startkapital när du börjar att investera, och samtidigt lyckas välja ett par olika aktier med en god värdeutveckling, kan du bli rik betydligt snabbare än vad du tror.

Att investera i värdepapper är emellertid inte en självklar väg mot rikedom. Som alltid gäller det att du är påläst, att du baserar dina investeringsbeslut på fakta och inte på känslor, att du sprider dina risker och framförallt att du har tålamod. Att bli rik genom att investera i värdepapper är ett maratonlopp där du får vara beredd på ett antal gupp i vägbanan. Men har du å andra sidan uthålligheten och kompetensen är investeringar i värdepapper en mycket intressant väg för att du ska bli rik.

Bli anställd med hög lön

En ytterligare väg för att bli rik är att bli anställd med en hög lön. De klassiska tjänsterna med höga löner är framförallt VD-tjänster och olika chefsbefattningar. För den som inte vill ha direkta chefstjänster är advokat, ingenjör, läkare eller arkitekt, exempel på yrken där det finns möjlighet att bli anställd med en hög lön utan att ha en chefsposition. 

Vill du ha en anställning med en hög lön är det en fördel om du har en universitetsutbildning. Avser du att arbeta som läkare, advokat, arkitekt eller ingenjör måste du ha en särskild universitetsexamen. Vill du arbeta som advokat måste du ha en jur.kand.-examen, vill du arbeta som läkare måste du ha en läkarexamen, vill du arbeta som ingenjör måste du ha en ingenjörsexamen och så vidare.

Även om universitetsutbildningen i sig i princip är gratis medför studier kostnader i form av boende och andra levnadskostnader under studietiden. Dessutom kommer du att tjäna betydligt mindre pengar under de år som du studerar jämfört med om du hade arbetat heltid. Detta är något som du måste beakta när du gör din kalkyl för om du ska investera i en utbildning för att bli rik.

En universitetsexamen underlättar om du vill ha en hög lön men det är inte ett måste. Det är fullt möjligt att få en anställning med en hög lön även utan en universitetsexamen. Ett vanligt exempel är anställning som säljare, är du en skicklig säljare finns det alltid möjligheter för dig att få en hög lön. Den må vara provisionsbaserad men säljer du bra så tjänar du bra. Och detta gäller även om du inte har en universitetsutbildning eller någon annan form av formell utbildning.

En kombination är den bästa lösningen

Som alltid gäller att du inte bör lägga alla dina ägg i samma korg. Denna regel gäller även när du ska välja väg för att bli rik. Istället för att välja endast en väg för att bli rik bör du kombinera flera olika vägar. Utbildar du dig, som exempel, till jurist och därefter blir advokat, startar din egen advokatbyrå och investerar advokatbyråns vinster i värdepapper har du en väg mot rikedom som går på steroider. Spelar du dina kort väl har du mycket goda möjligheter att bli mycket rik, och detta dessutom betydligt fortare än vad du någonsin hade vågat drömma om.

Vanliga Frågor

Går det att bli rik utan en hög lön?

Om du sparar i aktier eller fonder regelbundet kan självklart kapitalet växa, och således göra dig rikare utan en hög lön. Det viktiga här är såklart att du i realiteten faktiskt lägger undan pengar, och investerar tid i dina investeringar.

Betyg av läsare

Snittbetyg 4.7 / 5. Antal röster: 3

ekonomitips.nu