Hur mycket pengar kan man låna?

Hur mycket pengar som du får låna är, helt naturligt, en av de första frågorna som du ställer dig när du har bestämt dig för att ansöka om ett lån. Hur mycket som du får låna avgör, bland annat, hur mycket pengar som du själv måste bidra med för att kunna göra det inköp som lånet ska användas till.

I de flesta fall är det inte möjligt att låna till hela inköpsbeloppet, i vart fall inte vid inköp av något som uppgår till ett större värde. Detta gäller oavsett om lånet är avsett för att köpa till exempel ett hus, en bostadsrätt eller en bil. I samtliga dessa situationer är det som utgångspunkt inte möjligt att beviljas ett lån som täcker hela summan för inköpet.

Hur mycket pengar som du får låna är beroende av en rad olika faktorer. Vi kommer att gå igenom dessa faktorer i det följande.

Hur mycket pengar kan man låna?
Hur mycket pengar kan man låna 2021?

Faktorer som avgör hur mycket pengar som du kan låna

Som angetts ovan är det flera olika faktorer som avgör hur mycket pengar du kan låna. En del av dessa följer av lag medan andra beror till exempel på långivarens bedömning av din återbetalningsförmåga. Här följer några av de faktorer som bestämmer hur mycket pengar du kan låna:

  • vilken typ av lån som du ansöker om,
  • din privata situation,
  • om du kan ställa säkerhet för lånet, samt
  • vilken långivare som du använder dig av.

Vi kommer att gå igenom var och en av dessa faktorer i det följande:

Vilken typ av lån som du ansöker om

Något som har stor betydelse för hur mycket pengar som du kan låna, är vilken typ av lån som du ansöker om. Reglerna skiljer sig mycket åt mellan olika typer av lån. Som exempel kan nämnas att reglerna för ett bostadslån är helt annorlunda utformade jämfört med till exempel ett sms-lån eller någon annan form av kontantlån.

Ska du ansöka om ett lån till en bostad får långivaren som högst låna ut ett belopp som motsvarar 85 procent av bostadens marknadsvärde. Detta gäller oavsett om det är fråga om en fastighet eller en bostadsrätt. Har du funnit en bostad som kostar en miljon kronor kan långivaren som högst låna ut ett belopp om 850 000 kronor till dig. Återstående 150 000 kronor måste du bidra med på annat sätt.

I en perfekt värld har du sparade medel som du kan använda, men du kan även låna detta belopp. Emellertid får det lånet inte omfattas av bostadslånet. Däremot kan du ansökan om ett separat lån i form av ett kontantlån eller liknande.

Din privata situation

En annan faktor som har stor betydelse för hur mycket pengar som du kan låna är din privata situation. Med din privata situation avses främst din ekonomiska situation i form av din lön, dina lån i övrigt, disponibel inkomst med mera. I denna del är långivaren bunden av ett antal olika lagar och förordningar som reglerar hur och under vilka förutsättningar som långivaren kan låna ut pengar till dig. Långivaren är skyldig att följa dessa regler och kan i princip inte göra några undantag.

En grundläggande regel är att långivaren ska göra en bedömning av dina möjligheter att betala tillbaka, vilket vanligtvis benämns som din återbetalningsförmåga. När långivaren gör denna bedömning måste långivaren följa vissa regler och kriterier. Kommer långivaren till slutsatsen att det finns risk för att du inte kan betala tillbaka lånet måste långivaren avslå din låneansökan.

Om du kan ställa säkerhet för lånet

Något som kan göra det enklare för långivaren att låna ut pengar till dig är om du har möjlighet att ställa säkerhet för lånet. Köper du en bostad kommer banken i princip alltid att ta bostaden som säkerhet för lånet varför ytterligare säkerhet sällan har någon större betydelse vid bostadslån.

Möjligheten att ställa säkerhet har betydelse främst vid olika typer av kontantlån. Har du möjlighet att ställa säkerhet kan långivaren ofta erbjuda dig bättre villkor men även låna ut ett större belopp till dig. Den säkerhet som du kan ställa kan bestå av allt från borgensmän till egendom i form av till exempel tillgångar på banken eller fastigheter. Enklast är att diskutera med långivaren vilka typer av säkerheter som långivaren accepterar.

Vilken långivare som du vänder dig till

Alla långivare, detta gäller såväl banker som andra kreditgivare, är bundna av olika regler som begränsar deras möjligheter att låna ut pengar till dig och även hur mycket pengar som du kan låna. Men därutöver finns det inte några begränsningar. Långivarna är privata företag som konkurrerar om att få dig som kund och varje långivare har därför sina egna regler för hur mycket pengar som du kan låna.

Det kan vara stora skillnader mellan hur mycket pengar som olika långivare är beredda att låna ut till dig. Du ska därför inte vända dig till endast en långivare. Du bör lägga god tid på att jämföra olika långivare med varandra och jämföra såväl hur mycket pengar som du kan låna som vilka villkor som gäller för lånet. Detta är något som du kan spara mycket pengar på.

Hur mycket pengar som du kan låna bestäms utifrån en samlad bedömning

Som framgått av ovan är långivarna bundna av olika lagar och regler som anger vissa gränser för hur mycket pengar som du får låna. Dessa regler måste långivaren följa, men i övrigt gör långivaren en samlad bedömning av din låneansökan. Det är denna samlade bedömning som avgör hur mycket pengar du kan låna.

Betyg av läsare

Snittbetyg 4.5 / 5. Antal röster: 2

Lämna en kommentar

ekonomitips.nu