Hur ska jag investera 2022?

2021 har varit ett turbulent år för de flesta investerare. Coronaviruset har först och främst orsakat död och sorg där det dragit fram, men det har även påverkat de finansiella marknaderna. Såväl små privatinvesterare som globala investmentbolag har fått se värdeutvecklingen på sina investeringar åka berg- och dalbana under 2020 och 2021. Tack vare statliga insatser, med så kallade kvantitativa lättnader, från framförallt USA och EU drabbades aktiemarknaderna betydligt mindre än vad som befarades i början av krisen. Men osäkerheten kvarstår, och den stora frågan är vad som kommer att ske under 2022.

Det är nog inte någon tvekan om att 2022 kommer att vara ett osäkerhetens år. Även de mest självsäkra prognosmakarna har lagt band på sig och är försiktiga med att göra några utfästelser för 2022. Förutom osäkerheten kring Coronaviruset och dess nya varianter som hela tiden visar sig finns det ytterligare en rad osäkerhetsfaktorer. Som exempel kan nämnas efterdyningarna från presidentvalet i USA, den politiska situationen i flera av de forna östeuropeiska länderna och den ekonomiska situationen i flera av EU:s medelhavsländer, där det dessutom finns mycket oroande tecken kring vissa bankers förmåga att klara av en djupare ekonomisk kris.

Det finns kort sagt, ett antal skäl till att vara orolig för den ekonomiska utvecklingen under 2022. Men allt är inte nattsvart, och det finns alltid investeringsmöjligheter för den som är påläst och lyckas göra korrekta bedömningar av marknadens utveckling.

Att investera under 2022

Hur du ska investera under 2022 beror först och främst på hur du tror att den allmänna konjunkturen kommer att utvecklas. Har du en positiv syn på den globala ekonomin under 2022 ska du självfallet ta tillfället i akt och fortsätta att göra investeringar. En konjunktur som generellt är positiv, men samtidigt är osäker med tillfälliga upp- och nedgångar, erbjuder goda möjligheter för dig som investerare att erhålla en bra avkastning på dina investeringar. Detta gäller särskilt om du är en aktiv investerare och du har möjlighet att korrigera dina investeringar i samband med att marknaden åker berg- och dalbana.

Har du en mer pessimistisk syn på världsläget och den ekonomiska utvecklingen ska du kanske vara betydligt mer försiktig i dina investeringar under 2022. En lösning kan vara att du placerar huvuddelen av dina tillgångar tryggt och konservativt och att du avvaktar med mer aktiva investeringar till dess att du bedömer att marknaden är på väg att vända eller i vart fall stabiliseras. På så sätt undviker du i vart fall att drabbas av större förluster om den globala ekonomin drabbas av en generell nedgång.

Investera i aktier under 2022

Att investera i aktier är en av grundpelarna för de flesta investerare. Sett i ett längre tidsperspektiv är det få investeringar som har genererat en bättre avkastning än aktier. Även om den historiska värdeutvecklingen på aktier inte nödvändigtvis säger något om framtiden är det ända möjligt att dra lärdomar från historien. Och historiskt är det inte någon tvekan om att den som sparat i aktier med en bra riskspridning har gjort en god investering under de flesta tidsperioder.

Bedömer du att den ekonomiska utvecklingen kommer att vara positiv, eller i vart fall någorlunda stabil, under 2022 är aktier ett fortsatt intressant investeringsalternativ. Lyckas framförallt USA att hålla de ekonomiska hjulen i rullning även under 2022 finns det skäl att tro på en positiv värdeutvecklingen på världens aktiemarknader, så även den svenska.

Vad är en investering egentligen?

Emellertid gäller det att hålla tungan rätt i mun. Även om aktiemarknaden generellt kommer att ha en bra utveckling under 2022 kommer det att finnas bolag och branscher som det kommer att gå betydligt sämre för. Coronaviruset har slagit hårt mot såväl vissa branscher som vissa bolag. Det är inte en alltför vild gissning att vissa bolag kommer att tappa större delen av sitt aktievärde under 2022. Det är därför viktigt att du försöker att undvika köp av aktier i bolag, och kanske även branscher, vilka befinner sig i riskzonen.

Samtidigt har Coronaviruset inneburit ett lyft för andra branscher. Vi har till exempel sett att valda delar av läkemedelsindustrin har haft en mycket god värdeutveckling till följd av Coronaviruset. Det finns många skäl att tro att denna utveckling kommer att fortsätta under 2022. Detta gäller kanske framförallt de läkemedelsbolag som är involverade i utvecklingen av vaccin, Coronarelaterade läkemedel och behandlingsmetoder.

Har du en mer pessimistisk syn på den allmänna ekonomiska utvecklingen under 2022 ska du kanske inte välja att investera i aktier under 2022. Även om det är omöjligt att med exakthet veta när aktiemarknaderna går upp eller ner finns det inte någon anledning att investera pengar i tillgångar som du bedömer kommer att sjunka i värde. Då är det bättre att investera i andra tillgångar än aktier och kanske även i största allmänhet avvakta med investeringar till dess att du bedömer att den ekonomiska utvecklingen går i rätt riktning. 

Investera i fonder 2022

Känner du dig osäker inför att investera i enskilda aktier under 2022 kan värdepappersfonder vara ett intressant alternativ. Väljer du en värdepappersfond behöver du inte lägga ner tid eller energi på att analysera enskilda aktier eller andra värdepapper. Detta överlämnar du med varm hand till fondförvaltarna vilka är experter på just detta.

Har du en positiv grundsyn på den ekonomiska utvecklingen under 2022 kan du välja att investera i en renodlad aktiefond, det vill säga en värdepappersfond som enbart investerar i aktier. Utbudet av aktiefonder är mycket stort och du kan välja en aktiefond som investerar enbart i en viss geografisk region, i en viss bransch eller liknande. Du har därför möjlighet att välja en aktiefond med en inriktning som du bedömer har goda möjligheter att generera en bra avkastning även under ett sannolikt turbulent 2022.

Är du mer pessimistisk vad avser den ekonomiska utvecklingen under 2022 kan du välja att istället investera i en blandfond eller en renodlad räntefond. Dessa typer av värdepappersfonder, framförallt räntefonderna, har som regel en betydligt lägre riskprofil jämfört med en traditionell aktiefond. Detta innebär konkret att risken för att du ska förlora pengar på dina investeringar är betydligt lägre om du väljer att investera i en räntefond istället för en aktiefond.

Läs mer om fondsparande

Investera i Bitcoin och andra kryptovalutor under 2022

Bitcoin och andra kryptovalutor lever till viss del sitt eget liv vid sidan av de traditionella investeringsalternativen, som till exempel aktier och värdepappersfonder. Även om aktiemarknaderna skulle störtdyka under 2022 är det inte omöjligt att vissa kryptovalutor går i helt motsatt riktning och istället ökar i värde. Man ska dock ha klart för sig att kryptovalutor är en mycket riskfylld investering och det är generellt mycket svårt att sia om hur värdet på en kryptovaluta kommer att utvecklas. Detta gäller kanske särskilt vad avser 2022, ett år som sannolikt blir ett turbulent år även för kryptovalutorna.

Investera i guld, silver och andra ädelmetaller under 2022

Historiskt har många investerare valt att ta sin tillflykt till guld och andra ädelmetaller i ekonomiskt besvärliga tider. Det är emellertid inte så enkelt att en lågkonjunktur eller sviktande aktiepriser per automatik leder till högre priser på ädelmetaller. Ekvationen bakom värdeutvecklingen på ädelmetaller är betydligt mer komplicerad än så.

Du bör ha mycket goda kunskaper om denna typ av investeringsform innan du bestämmer dig för att köpa guld, silver eller några andra ädelmetaller. Varje enskild ädelmetall har dessutom sin egen marknad och värdeutveckling. Har du denna kunskap kan investeringar i ädelmetaller under 2022 vara ett mycket intressant investeringsalternativ, i vart fall som en del av dina totala investeringar.

Nyckeln till framgång med investeringar under 2022

Investeringsbeslut är alltid en komplicerad uppgift. Dina investeringsbeslut för 2022 kommer att vara än mer komplicerade. Det är därför viktigt att du är påläst och att du noggrant följer såväl den ekonomiska som politiska utvecklingen. Detta är en grundförutsättning för att du ska lyckas med dina investeringar under 2022.

Samtidigt förändras inte de grundläggande reglerna för investeringar. Dessa regler gäller även under 2022. Som exempel är det viktigt att du sprider dina risker när du gör dina investeringar. Detta är dessutom en regel som är ännu viktigare när världsekonomin präglas av osäkerhet och turbulens, något som sannolikt kommer att vara fallet under 2022.

Följer du å andra sidan med i den ekonomiska och politiska utvecklingen samtidigt som du inte ruckar på de grundläggande reglerna för investeringar har du goda möjligheter att göra investeringar som leder till en bra avkastning även under 2022.

Läs gärna om vad man skulle investera i 2020 här!

Betyg av läsare

Snittbetyg 4.7 / 5. Antal röster: 42

1 svar på ”Hur ska jag investera 2022?”

  1. Intressant inlägg, jag har personligen redan valt att investera i läkemedelsföretag!
    Ska bli spännande att se utvecklingen under 2021!

    Svara

Lämna en kommentar

ekonomitips.nu