Investera i lågkonjunktur – 3 enkla tips om vad du bör tänka på

Alla som arbetar aktivt med investeringar är väl medvetna om att vara investerare har sina ”ups and downs”. Förutom den allmänna utmaningen att hitta bra investeringar, vilka genererar en bra avkastning, går samhällsekonomin i cykler. De goda tiderna kommer förr eller senare att varvas med mindre goda tider, och förr eller senare befinner vi oss i en lågkonjunktur. Är det alltid bra att investera i lågkonjuktur? Se våra 3 enkla tips.

Investera i lågkonjuktur
Investera i lågkonjunktur 2022 – Tips av oss!


Vad är en lågkonjuktur och vad innebär det för dig som privatperson och i samhället rent allmänt?

En lågkonjunktur innebär att efterfrågan på produkter och tjänster minskar. Detta får till följd att företagens omsättning minskar vilket i sin tur leder till att företagen måste säga upp personal. De personer som sägs upp riskerar att bli arbetslösa vilket medför att de kommer att spendera mindre pengar vilket inte gynnar företagen. Det blir snabbt en ond cirkel som är svår för samhället att ta sig ur.

En lågkonjunktur är absolut inte något att sträva efter i tron att det ska finnas fler investeringsmöjligheter. När det är högkonjunktur får vi alla en bättre tillvaro. Det finns fler investeringsmöjligheter, vi har mer pengar över varje månad samtidigt som det finns ett stort utbud av produkter och tjänster på vilka vi kan spendera våra pengar.

Å andra sidan är en lågkonjunktur inte enbart en nattsvart upplevelse för en investerare. Det finns möjligheter även under en lågkonjunktur. Dessutom måste du även under en lågkonjunktur investera ditt kapital på bästa möjliga sätt. I denna artikel kommer du att få tre enkla tips om vad du bör tänka på när du ska investera dina pengar under en lågkonjunktur.

1. Tänk långsiktigt även när det är lågkonjunktur

Att tänka långsiktigt är den absoluta huvudregeln vid de flesta investeringar. Detta gäller såväl under högkonjunktur som under lågkonjunktur. Huvuddelen av din investeringsportfölj ska vara långsiktiga investeringar. Självfallet kan du krydda dina investeringar med en eller ett par kortsiktiga investeringar men de ska aldrig utgöra huvuddelen av din investeringsportfölj. Det är än viktigare att tänka långsiktigt under en lågkonjunktur. Förr eller senare kommer konjunkturen att vända mot en högkonjunktur, och det är i denna som du kan skörda frukterna av dina långsiktiga investeringar som du gjort när det var lågkonjunktur. Fortsätt därför med t ex dina månatliga investeringar i till exempel aktier, aktiefonder, obligationer, obligationsfonder med mera även under lågkonjunkturen.

2. Följ konjunkturen och anpassa dina investeringar

Att du ska fortsätta att investera även under en lågkonjunktur innebär emellertid inte att du ska göra samma investeringar som du gör under en högkonjunktur. Det är viktigt att du noggrant följer marknaden och den ekonomiska utvecklingen och anpassar dina investeringar efter konjunkturen. Även om det finns gemensamma nämnare är ingen lågkonjunktur den andra lik vad avser vilka investeringar som du bör göra. Varje lågkonjunktur har sin unika prägel. Generellt brukar dock guld och stabila stats¬obli¬ga¬tioner vara populära investeringsalternativ under en lågkonjunktur. Detta samtidigt som andelen aktier i investeringsportföljen ofta minskar. Vad avser aktier ska man inte göra tillvaron mer komplicerad än nödvändigt. Warren Buffet investerade tungt i Coca Cola därför att han bedömde att flera människor skulle dricka Coca Cola. Även om han självfallet även gjorde en teknisk analys var hans investeringsanalys i grund och botten inte mer komplicerad än så. När du ska investera i en lågkonjunktur ska du fråga dig vilka verksamheter som går bra i en lågkonjunktur och samtidigt kan ”följa med” när det blir högkonjunktur? Blir det lågkonjunktur och räntorna är låga kommer staten kanske att göra infrastruktursatsningar varför bolag som arbetar med att bygga vägar och broar kan vara en god investering. Detta är endast ett mycket enkelt exempel på hur du kan resonera när du väljer dina investeringar under en lågkonjunktur.

3. Ha ögonen öppna för nya och innovativa investeringar

Det är ofta i en lågkonjunktur som det är möjligt att finna nya produkter, tjänster och innovationer där det finns ett behov av investerare. Under en lågkonjunktur är det ofta mycket svårt att låna pengar av bankerna samtidigt som riskkapitalmarknaden går på sparlåga. Emellertid finns det – även under en lågkonjunktur – alltid innovativa människor och företag som behöver investerare för att kunna utveckla sina innovationer. Håll därför ögon och öron öppna för nya produkter och tjänster. Kanske är det möjligt för dig att under en lågkonjunktur göra en investering i något som bankerna och riskkapitalisterna hade lagt beslag på under en högkonjunktur.

Lågkonjunktur – En ypperlig möjlighet att bygga upp din förmögenhet

I en perfekt värld lyckas du pricka in exakt när botten på marknaden är nådd. Och det är precis när detta inträffar som du gör dina investeringar. Detta är en dröm för de flesta investerare. Tyvärr lever vi inte i en perfekt värld och det är i praktiken omöjligt att veta exakt när lågkonjunkturen når sin absoluta botten.

Vad som är väsentligt är att du fortsätter att investera under lågkonjunkturen. Förr eller senare kommer konjunkturen att vända uppåt vilket innebär att även dina investeringar kommer att vända uppåt, i vart fall om du har en god spridning på dina investeringar. Är du engagerad och påläst och gör väl avvägda investeringar under en lågkonjunktur har du mycket goda möjligheter att bygga upp en bra grund för din framtida förmögenhet.

Vanliga Frågor

Vad är en lågkonjuktur?

En lågkonjunktur innebär att efterfrågan på produkter och tjänster minskar. Detta får till följd att företagens omsättning minskar vilket i sin tur kan leda till att företagen måste säga upp personal

Är det bra att börja investera under en lågkonjuktur?

Ja är det korta svaret. I regel går alltid börsen upp och ner över tid, det är med andra ord fördelaktigt att investera när aktien eller fonden står lågt.

Ska jag investera i aktier eller fonder vid en lågkonjuktur?

Båda två är bra alternativ.

Hur hittar jag något bra att investera i lågkonjukturen?

Vårt tips är att följa beteenden. Vad blir allt mer viktigt? Vilka tjänster kommer att användas i större utsträckning.
Se över lagar som kan komma att öka ett behov – investera i företag/tjänster som fyller denna funktion.

Betyg av läsare

Snittbetyg 4.6 / 5. Antal röster: 50

Lämna en kommentar

ekonomitips.nu