Investera Pengar

När du väl har sparat ihop tillräckligt med pengar för ett buffertsparande kan du självfallet låta ditt kapital stå kvar på ett enkelt sparkonto med en låg ränta. Du har då en säker sparform, men ditt kapital kommer inte att växa utan i princip endast hålla jämna steg med inflationen. Vill du ha en högre tillväxt på dina pengar än vad ett sparkonto ger, och samtidigt försöka att “tjäna pengar på dina pengar”, måste du vara betydligt mer aktiv och investera dina pengar istället för att endast låta dem stå kvar på ett sparkonto.

Investera pengar 2020
Hur ska man investera pengar är det många som undrar? Vi har några tips.

7 tips om hur du kan investera dina pengar

Den dag som du bestämmer dig för att arbeta mer aktivt med dina besparingar och investera dessa kommer du inte att sakna förslag och valmöjligheter. Problemet blir snarare att välja mellan alla de olika investeringsalternativ som finns. I det följande kommer vi att mycket kortfattat presentera ett antal förslag på olika typer av investeringar som kan vara intressanta och som du borde titta närmare på. Förhoppningsvis kan detta underlätta för dig att välja hur du vill investera dina pengar.

1. Investera i obligationer

En obligation kan sägas vara en form av skuldebrev, där du som investerare lånar ut pengar under en viss tid mot en överenskommen ränta. Ofta är det svenska staten som är låntagare men det kan även vara privata företag. Efter det att obligationen löpt ut får du tillbaka det belopp som du tidigare investerat.

Fördelen med att investera i obligationer är att det är enkelt samtidigt som risken är låg. Du behöver inte följa utvecklingen på börsen för att veta hur det går med din investering. Obligationer ger den överenskomna räntan oavsett hur det går på börsen och du får tillbaka ditt investerade kapital.

2. Investera i obligationsfonder

Vill du inte köpa obligationer direkt kan det vara ett enklare alternativ att investera i obligationsfonder. Vanligtvis innebär en investering i en obligationsfond att du sprider dina risker mer än om du köper en enskild obligation. Samtidigt blir det smidigare för dig att hantera din investering då du snabbt och enkelt kan sälja eller köpa ytterligare andelar i fonden, vilket är betydligt enklare än att köpa en enskild obligation.

3. Investera direkt i aktier

Att investera i aktier kan sägas ha blivit den nya folkrörelsen och nästan var femte svensk sparar i aktier. När du investerar i aktier köper du en andel, i form av en aktie, i ett företag. En aktie ger möjlighet till utdelning från företaget samtidigt som värdet på aktien såväl kan stiga som sjunka. Möjligheterna till avkastning är betydligt högre vid köp av aktier jämfört med investering i obligationer eller om du låter pengarna stå på ett sparkonto. Emellertid är även riskerna betydligt högre och en aktie kan förlora hela sitt värde om företaget skulle gå i konkurs.

När man köper aktier kan man göra detta på publik marknadsplats, som till exempel Stockholmsbörsen. Men det är även möjligt att köpa aktier i bolag som inte är noterade på en publik marknadsplats. Emellertid är insynen och kontrollen över bolag som inte är noterade oftast betydligt sämre jämfört med bolag som är noterade. Du tar därför en betydligt högre risk om du väljer att investera i onoterade aktier och generellt bör du vara försiktig med att investera i denna typ av bolag.

4. Investera i fastigheter

Det finns en rad olika möjligheter att investera direkt i fastigheter. Enkelt förklarat köper du en fastighet som du därefter hyr ut och får intäkter via hyran. Du kan välja att köpa en industrifastighet för att därefter hyra ut denna till ett företag men du kan även köpa en privatfastighet och därefter hyra ut denna till sommargäster.

5. Investera i ädelmetaller

Människan har alltid investerat i olika ädelmetaller som till exempel guld eller silver. Fördelen med ädelmetaller är att de inte kan försättas i konkurs som ett företag och historiskt har guld varit en bra investering i tider när aktiemarknaden har gått ner. Nackdelen med investering i guld och andra ädelmetaller är du inte får någon ränta eller utdelning, du kan endast tjäna pengar på ädelmetaller genom att de stiger i värde.

6. Investera i utlåning

Detta är en investeringsform som har blivit allt mer populär. Enkelt förklarat investerar du dina pengar i ett företag som därefter lånar ut dina pengar till andra personer och företag. Dessa personer och företag betalar en ränta för att låna dina pengar och enkelt förklarat blir denna ränta den avkastning som du får på ditt investerade kapital.

7. Investera i kryptovaluta

Investering i kryptovalutor har blivit mycket populärt, framförallt bland yngre investerare. Den mest kända kryptovalutan är BitCoin som gjort många investerare till mångmiljonärer. Att investera i kryptovalutor är synonymt med ett stort risktagande men kan vara en intressant krydda i din investeringsportfölj.

Sprid dina investeringar

De olika investeringsalternativ som angetts ovan utgör endast ett begränsat urval av alla de olika investeringsalternativ som står till buds. En bra grundregel är att du ska sprida dina investeringar. Lägg inte alla ägg i samma korg utan välj flera olika typer av investeringar. Till exempel kan du köpa aktier i olika branscher samtidigt som du investerar i fonder, en fastighet och kanske även köper lite guld och någon kryptovaluta. Genom att sprida dina investeringar minskar du risken för att alla dina investeringar ska tappa i värde. Sprider du dina investeringar har du störst möjlighet att få en bra och stabil avkastning på längre sikt.

Betyg av läsare

Snittbetyg 5 / 5. Antal röster: 1

Lämna en kommentar

ekonomitips.nu