Lån utan UC 2021

Tidigare var det komplicerat, för att inte säga i princip omöjligt, att bli beviljad ett lån utan UC. Konkurrensen var sämre mellan såväl långivarna som kreditupplysningsföretagen, vilket innebar att vi konsumenter inte hade något större val när vi skulle låna pengar. Skulle vi låna pengar var det banken som gällde och i banken var en UC obligatorisk. Hade man inte en acceptabel UC så var det i princip omöjligt att låna pengar.

Idag är situationen helt annorlunda. Numera finns det en bra konkurrens mellan långivarna vilket bland annat lett till att det finns en uppsjö av lånemöjligheter för oss konsumenter. Som exempel på nya lånemöjligheter kan nämnas mindre lån, i form av sms-lån, mikrolån och liknande. Dessa lån kan du bli beviljad trots låg inkomst i kombination med att slippa UC.

Det uppstår ofta missförstånd kring begreppet UC och vad som avses med att ”ta en UC”. I denna artikel ska vi därför försöka att reda ut begreppen och bland annat förklara vad förkortningen UC står för, när en UC används i samband med låneansökningar, vilka alternativ som finns till UC och en hel del annat.

Lån utan uc
Lån utan UC 2021!

Vad är en UC?

Begreppet UC är egentligen en förkortning för ”Upplysningscentralen” som är Sveriges största kreditupplysningsföretag. I praktiken består Upplysningscentralen av flera olika företag med olika inriktningar, men enkelt förklarat är affärsidén bakom Upplysningscentralen att tillhandahålla kreditupplysningar till framförallt banker och andra finansiella institut.

Ansöker du om ett lån i en bank kommer banken att kontakta Upplysningscentralen och begära en kreditupplysning. Det är detta som vanligtvis benämns som att banken ”tar en UC”. Upplysningscentralen översänder därefter en sammanställning, med dina personuppgifter och en sammanfattning över din ekonomiska situation, till banken. Med stöd av denna information gör banken därefter en kreditprövning och beslutar om du ska beviljas lånet.

Uttrycket att ”ta en UC” i samband med privatlån betyder helt enkelt, att en långivare begär en kreditupplysning från Upplysningscentralen avseende en viss person som har ansökt om lån hos långivaren. När långivaren sedan gör sin kreditbedömning har den kreditupplysning som Upplysningscentralen sammanställt en avgörande betydelse för om lånet beviljas.

Olika kreditupplysningsföretag

Upplysningscentralen är det största kreditupplysningsföretaget i Sverige, men det är långtifrån det enda. Det finns en rad andra och mindre kreditupplysningsföretag som till exempel Creditsafe, Biznode, Decidas Info, Sergel och Syna för att nämna några. Det är därför fullt möjligt för en långivare att vända sig till något av dessa företag istället för Upplysningscentralen. Vanligtvis är en kreditupplysning från något av dessa mindre kreditupplysningsföretag mindre omfattande än en komplett kreditupplysning från Upplysningscentralen. De mindre kreditupplysningsföretagen används därför framförallt vid mindre lån, bland annat sms-lån, mikrolån, snabblån och liknande. Vid större lån, som till exempel fastighetslån, använder sig de flesta långivare av en UC från Upplysningscentralen.

Fördelar med att låna pengar utan UC

När en långivare begär en kreditupplysning hos Upplysningscentralen registreras detta i dess databas. Dessa uppgifter finns därför med vid framtida kreditupplysningar, i vart fall under en viss tid. Generellt gäller att många kreditupplysningar är något som kan påverka din framtida kreditvärdighet negativt, det kan helt enkelt bli svårare för dig att få lån i framtiden om det finns många kreditupplysningar registrerade på ditt namn. Som en god huvudregel gäller därför att du alltid bör vara försiktig med att låta någon begära en UC på dig. Ska du ansöka om ett mindre lån kan det därför vara ett intressant alternativ för dig att välja en långivare som inte kräver en UC. Långivaren kommer i och för sig att begära en kreditupplysning, men den kommer att vara begränsad, och den kommer inte att begäras från Upplysningscentralen. Den kommer istället att beställas från något av de mindre kreditupplysningsföretagen. Detta medför att kreditupplysningen inte kommer att synas i Upplysningscentralens register och därmed inte heller i din UC.

Nackdelar med att låna pengar utan UC

De kreditupplysningar som en långivare får från något av de mindre kreditupplysningsföretagen är oftast betydligt mindre detaljerade än vad en UC är. Detta medför att långivaren har tillgång till sämre information om långivaren och dennes ekonomi. Detta, i sin tur, innebär att långivaren tar en större risk än vid utlåning till en person där man använt sig av en komplett UC. När man talar om lån är högre risk synonymt med högre pris. Den som tar ett lån utan UC får därför i princip alltid betala en högre ränta och högre avgifter än vad som hade varit fallet om det varit ett lån där en UC hade ingått i kreditprövningen.

Vad du bör tänka på när du ska låna utan UC

Som framgått finns det både för- och nackdelar med att låna pengar utan UC. Det är därför viktigt att du verkligen utgår från din egen situation för att kunna avgöra vad som är bäst för just dig. Är det viktigaste att du får en låg ränta och låga kostnader eller är det viktigaste att du får ditt lån utan att långivaren använder sig av en UC? När du väl bestämt dig för om du ska ansöka om ett lån med eller utan UC måste du noggrant jämföra alla de olika lånealternativ som finns. Även i denna del är det viktigt att du utgår från vilket lån som är bäst för just dig och din situation. Ta därför den tid som du behöver och jämför de olika alternativen innan du bestämmer dig. Det är som huvudregel betydligt viktigare att du får rätt lån, än att du får ett snabbt lån men som inte är anpassat till just din situation.

Betyg av läsare

Snittbetyg 4.8 / 5. Antal röster: 4

Lämna en kommentar

ekonomitips.nu