Månadsspara – hur du blir rik genom att spara varje månad

I princip kan vem som helst bli rik genom sparande, så även du. Frågan är egentligen endast hur lång tid det tar. Att bli rik är ett långdistanslopp där det gäller att vara konsekvent, ha uthållighet och framförallt tänka långsiktigt. Det har inte någon betydelse vilken investeringsrådgivare eller vilka sparguru du frågar – de kommer samtliga förklara för dig att långsiktighet är den viktigaste faktorn för att du ska bli rik. Och det finns inte några genvägar. Så länge du inte ärver pengar, vinner på lotto, eller bildar ett framgångsrikt företag vilket du lyckas sälja till en bra slant, är det långsiktigt sparande som gäller om du vill bli rik. Ett av de mest effektiva sätten för att spara långsiktigt är månadssparande. Väljer du att månadsspara kommer du förr eller senare att kunna kalla dig för rik. I vart fall om du med rik anser att nettotillgångar uppgående till ett belopp om en miljon kronor i form av aktier, fonder eller andra likvida medel är likvärdigt med att vara rik. Anser du inte att en miljon kronor i nettotillgångar är tillräckligt för att du ska kunna kalla dig rik är det bara för dig att höja ribban. Vilket belopp du väljer för att kalla dig rik, förändrar inte något med avseende på hur du ska gå tillväga. Det är fortfarande långsiktighet som gäller, och månadssparande är ett av de mest effektiva verktygen för att du ska kunna nå ditt sparmål.

Månadsspara
Månadsspara 2021 – Va smart, bli rik.

Matematiken i månadssparande

Sparande är i grund och botten en fråga om ren matematik, det gäller även månadssparande. Du investerar ett visst belopp varje månad, du gör detta under en viss tid samtidigt som sparandet genererar en viss löpande avkastning. Den löpande avkastningen leder dessutom till att avkastningen i sig genererar ytterligare avkastning vilket har en avgörande effekt på värdeutvecklingen. Detta benämns oftast för “ränta-på-ränta” (på engelska “compound interest”), och ansågs av Albert Einstein vara en av mänsklighetens absolut viktigaste upptäckter.

Sparar du till exempel 1 000 kronor i månaden, och den årliga genomsnittliga avkastningen ligger på åtta procent, kommer du att vara miljonär om ungefär 26 år. Fördubblar du ditt månatliga sparande kommer du att vara miljonär efter något mer än 18 år. Har du en god ekonomi och har möjlighet att spara 5 000 kronor varje månad är du miljonär redan under det elfte året av ditt sparande.

Som framgår är månadssparande en fråga om att vara konsekvent och att vara långsiktig. Avgörande för hur lång tid det tar för dig att bli rik är det belopp som du kan spara varje månad, men även avkastningen har en mycket stor betydelse. Det är därför viktigt att du väljer ett sparande som genererar en bra avkastning över tiden och i det följande ska vi gå igenom ett par av de olika sparformer som du kan använda dig av.

Månadsspara i aktier

De flesta som sparar aktivt väljer, förr eller senare, att lägga i vart fall en del av sitt sparande i aktier. Historiskt har aktier varit en mycket bra sparform, framförallt i ett längre perspektiv. Aktier har över tiden genererat en bättre avkastning än de flesta andra sparalternativ. Detta gäller framförallt de sparalternativ som de traditionella bankerna har erbjudit. Genom att regelbundet köpa aktier behöver du inte heller bekymra dig alltför mycket om den allmänna konjunkturen. Du köper aktier oavsett konjunktur och tar därmed del av såväl upp- som nedgångar. Detta leder till en stabil avkastning i ett längre tidsperspektiv.

Ska du månadsspara i aktier har du ett stort antal alternativ att välja mellan. Du kan välja mellan att köpa ett visst antal aktier i ett visst bolag men du kan självfallet även välja att köpa aktier i flera olika bolag varje månad. Nackdelen med dessa alternativ är att storleken på det belopp som du ska spara varje månad är beroende av priset på aktierna. Ofta är det enklaste alternativet att istället investera ett visst bestämt belopp för att köpa aktier varje månad. Det finns ett par olika aktörer, som till exempel Aktieinvest, vilka erbjuder denna möjlighet.

Månadssparande i fonder

Vill du inte lägga tid på att analysera och vilka aktier som du ska köpa varje månad kan ett månadssparande i aktiefonder vara ett mycket intressant alternativ. Genom att välja månadssparande i aktiefonder behöver du inte bekymra dig om utvecklingen på enskilda aktier. Denna bedömning lämnar du istället till de professionella fondförvaltare som hanterar aktiefonden. Även om du inte kan välja enskilda aktier har du möjligheter att välja vilken inriktning som ditt fondsparande ska ha. Du kan till exempel välja ett månadssparande i en aktiefond som endast investerar i en viss typ av bolag, i en viss geografisk region eller liknande. Du kan även välja “gröna” eller “hållbara” aktiefonder, det vill säga aktiefonder vilka endast investerar i bolag som bedriver en “miljövänlig” och etiskt hållbar verksamhet, vilket är något som blir alltmer populärt.

Ytterligare ett alternativ är att du månadssparar i en blandfond, det vill säga en fond som investerar såväl i aktier som räntebärande värdepapper. Vanligtvis genererar denna typ av fonder en lägre avkastning men är i stället en stabilare investering med en lägre risk. Ett månadssparande i en blandfond är därför ett intressant alternativ för dig som är mindre riskbenägen när det kommer till ditt sparande.

Månadssparande i Avanza

Har du svårt att välja vilket månadssparande som du ska använda dig av kan ett månadssparande i Avanza vara ett intressant alternativ. Avanza erbjuder månadssparande i form av ett fondsparande där du kan välja mellan ett stort antal olika fonder. Du kan välja fonder inom särskilda branscher som till exempel skogsindustrin eller IT. Vill du investera geografiskt kan du välja mellan olika asienfonder, europafonder, nordamerikafonder för att endast nämna några exempel.

Den stora fördelen med att månadsspara i Avanza är enkelheten. Du kommer igång med ditt sparande på ett par minuter och gränssnittet hos Avanza är mycket användarvänligt. Även om du inte är särskilt datorvan eller van vid att månadsspara online kan du snabbt och enkelt välja vilka fonder som du vill investera i och med vilka belopp. Att månadsspara via Avanza är något som är intressant oavsett om du är nybörjare eller en mer erfaren sparare.

Låna pengar för att månadsspara

För dig som är beredd att ta större risker för att bli rik kan det vara ett alternativ att låna pengar för att därefter använda dessa pengar till ditt månadssparande. Matematiken i denna del är enkel, ditt sparande måste generera en högre avkastning än vad du betalar i ränta för de pengar som du lånat. Enkelt förklarat innebär det att betalar du en ränta om tre procent för lånet men du klarar av att generera en genomsnittlig avkastning om åtta procent gör du en vinst om fem procent på ditt sparande.

Väljer du att låna pengar för att spara ihop en förmögenhet är det emellertid oftast en bättre lösning att omgående investera hela det belopp som du lånat. Det finns inte någon anledning att dela upp de lånade pengarna i månadsvisa investeringar. Desto snabbare som du kan placera pengarna i ett sparande med bra avkastning, desto snabbare kan du påbörja din resa mot rikedom. Att låna pengar för att spara är därför något som sällan bör kombineras med ett månadssparande.

Diversifiera ditt månadssparande

Som framgått av ovan finns det ett antal olika alternativ för dig som vill bli rik genom att månadsspara. Vilka sparalternativ som du ska välja beror helt och hållet på din egen situation, vilka kunskaper du har, hur mycket tid du vill lägga på att följa upp ditt sparande m.m. Generellt gäller emellertid samma grundregler för månadssparande som i princip gäller för alla andra former av sparande – diversifiera ditt sparande. Lägg inte alla ägg i samma korg utan sprid dina risker. Kan du kombinera detta med en långsiktig sparstrategi kommer du förr eller senare att bli rik på ditt månadssparande.

Betyg av läsare

Snittbetyg 5 / 5. Antal röster: 2

ekonomitips.nu