Ränta på Ränta

Ränta på ränta är ett begrepp som du säkert har hört talas om. Men vet du egentligen vad det betyder? Eller framförallt, vet du vad ränta på ränta får för praktisk verkan när du ska spara? Här följer en kort och enkel förklaring av ränta på ränta som även innehåller ett exempel på hur ränta på ränta påverkar ditt sparande

Ränta på ränta är ett grundläggande uttryck när man talar om ekonomi och sparande. Albert Einstein lär en gång ha kallat ränta på ränta för världens åttonde underverk. Han förklarade vidare att den som förstår ränta på ränta är den som tjänar pengar på konceptet medan den som inte förstår ränta på ränta är den som betalar.

Vid investeringar är ränta på ränta det verktyg som får en investering att “ta fart”. Det är dessutom en fart som ökar exceptionellt över tiden. Ränta på ränta ger inte särskilt mycket i början av ett sparande men desto längre som tiden går desto mer påverkar den sparandet.

Ränta på ränta
Ränta på ränta effekten fungerar 2021 precis som innan!

Vad innebär ränta på ränta?

Enkelt förklarat innebär ränta på ränta att den ränta som du tjänar på ett sparande, t ex ett sparkonto läggs till det kapitalbelopp som du sparat. Detta innebär att den ränta som du tjänar kommer att läggas till kapitalbeloppet med följd att den framtida räntan beräknas på kapitalbeloppet tillsammans med den tidigare ränta som du tjänat.

Ett exempel med ränta på ränta

Det är kanske inte helt enkelt att förstå begreppet enbart utifrån en text. Här följer därför ett mycket enkelt exempel, utan hänsyn taget till några skatteeffekter, på vad ränta på ränta innebär i praktiken: Du har ett kapitalbelopp om 100 000 kronor som du sätter in på ett sparkonto. Sparkontot ger en årlig ränta om tio procent. Efter ett år har du tjänar 10 000 kronor i ränta på ditt kapital. Denna ränta läggs till kapitalet under kommande år varför det kapital som du har det andra året uppgår till 110 000 kronor. Under det andra året beräknas räntan om 10 procent därför på ett belopp om 110 000 kronor vilket det andra året leder till en avkastning på 11 000 kronor. Räntan efter det andra året blir därför 11 000 kronor och inte 10 000 kronor som den var under första året. Med hjälp av ränta på ränta har du redan det andra året tjänat ytterligare 1 000 kronor. Effekten av ränta på ränta blir allt tydligare desto längre som tiden går. I vårt exempel ovan blir värdet på investeringen om 100 000 kronor efter tio år med ränta på ränta 259 374 kronor. Samma investering med endast en enkel ränta och inte ränta på ränta leder till att värdet på investeringen efter tio år “endast” uppgår till 200 000 kronor vilket är en betydande skillnad.

Månadssparande ökar effekten av ränta på ränta

I exemplet ovan utgick vi från ett fast kapitalbelopp om 100 000 kronor. Kompletterar man dessutom detta med ett månatligt sparande om en eller kanske ett par tusenlappar blir skillnaden än mer dramatisk. Månadssparande är generellt något som alltid är att rekommendera, detta gäller framförallt på längre sikt. Kombinerar man dessutom månadssparandet med ränta på ränta blir effekterna än större och du har lagt grunden för ett långsiktigt sparande med en mycket bra avkastning.

Betyg av läsare

Snittbetyg 4.7 / 5. Antal röster: 3

ekonomitips.nu