Spara i aktier eller fonder – några tips till nybörjaren.

När du väl har bestämt dig för att överge ditt bankkonto, med minimal ränta, och istället spara dina pengar på annat sätt kommer sparande i aktier och fonder att snabbt bli några av alternativen. Både aktier och fonder är utmärkta sparalternativ för den som vill ha ett långsiktigt sparande.

Om du ska välja att spara i aktier eller fonder beror på din personliga situation. De båda sparformerna har sina respektive för- och nackdelar. Oavsett vilken av sparformerna som du väljer är det viktigaste att du verkligen kommer igång med ditt sparande. Ett långsiktigt och regelbundet sparande, vare sig det sker i aktier eller i fonder, leder till att du kommer att bygga upp ett betydande sparkapital över tiden. Börja därför att spara redan idag – vänta inte till senare.

Spara i aktier eller fonder
Spara i aktier eller fonder 2021

Månadssparande utgör grunden när du ska spara i aktier eller fonder

Oavsett om du väljer att spara i aktier eller i fonder är grunden för ditt sparande att du har ett kontinuerligt sparande. Det klassiska sparandet är månadssparandet, vilket fungerar alldeles utmärkt även när du väljer att spara i aktier eller fonder. Månadssparande innebär att du varje månad för över ett visst belopp till ditt sparande. Väljer du att spara i aktier eller fonder köper du således varje månad aktier eller fondandelar med ett visst belopp.

Det är självfallet även möjligt att göra ett enda och större köp av aktier eller andelar i en fond och därefter inte röra aktierna eller fondandelarna. Även detta är en form av sparande. Men avser du att spara på längre sikt är månadssparandet ett av de bästa verktygen som du har för att skapa ett sunt sparande med bra avkastning på lång sikt.

Att månadsspara i aktier eller fonder är dessutom något du kan göra per automatik. Det finns en rad olika sparprodukter som innebär att det varje månad dras ett visst belopp från ditt lönekonto och som därefter används för att köpa aktier eller fondandelar. Ett automatiskt månadssparande underlättar ditt sparande och säkerställer att du verkligen sätter undan pengar till sparande varje månad.

Fördelar med att spara i aktier

Aktier utgör oftast grunden i ett mer aktivt och långsiktigt sparande. Med långsiktigt sparande avses en tidshorisont om minst sju till åtta år, men helst under en ännu längre tid. Genom att löpande köpa aktier kan du med tiden skapa en bred portfölj med en god riskspridning. Med en sådan portfölj har du alla förutsättningar att skapa ett solitt sparande som dessutom överlever de konjunktursvängningar som oundvikligen sker med jämna mellanrum.

Aktier är en sparform som historiskt har gett en mycket bra avkastning för den som sparar på längre sikt. Det är få andra sparformer som har erbjudit en lika stabil avkastning över tiden. Emellertid är det viktigt att du sprider riskerna i ditt aktiesparande och inte ”lägger alla ägg i en korg”. Enklast sprider du riskerna genom att köpa flera olika aktier och gärna även aktier från olika branscher. Varje bransch har sin egen konjunkturcykel, och genom att köpa aktier från olika branscher undviker du att din aktieportfölj gör alltför stora djupdykningar när en viss bransch befinner sig i botten av en konjunkturcykel.

Aktiesparande är dessutom en sparform som uppmuntras av de flesta länder. Aktiemarknaden är en av grundstenarna i samhällsekonomin och de flesta länder är beredda att gå mycket långt för att skydda aktieägarna och säkerställa att aktiemarknaderna inte tappar alltför mycket i värde. Sverige är inte något undantag i detta avseende, och detta gäller oavsett vilken färg som regeringen har. Även om det är långtifrån ett hundraprocentigt skydd, ger det en viss grundtrygghet om du väljer att lägga en del av ditt sparande i form av aktier.

Fördelar med att spara i fonder

Fondsparande är ofta det första steget för den som väljer att börja spara utanför sitt traditionella bankkonto. Det finns tre huvudtyper av fonder – aktiefonder, räntefonder och blandfonder. Aktiefonderna investerar i aktier, räntefonderna investerar i räntebärande värdepapper, som till exempel obligationer, och blandfonderna investerar i såväl aktier som räntebärande papper.

Att spara i fonder är en utmärkt och mycket enkel sparform som kan ge dig en mycket bra avkastning. Det gäller framförallt om du sparar regelbundet under en längre tid.
En stor fördel med att spara i fonder är att en fond har professionella förvaltare och analytiker vilka löpande analyserar marknaden och väljer vilka värdepapper som fonden för tillfället ska investera i. Du behöver därför inte själv analysera olika aktier och andra värdepapper för att kunna spara i en fond. Detta hanterar fonden och i gengäld tar fonden ut en förvaltningsavgift för sitt arbete.

I landet Lagom väljer vi att spara i både aktier och fonder

Om du ska välja att spara i akter eller fonder är något som helt och hållet beror på din personliga situation. Det finns inte en särskild typ av sparande som passar alla. Ditt sparande ska vara baserat på vilka ekonomiska möjligheter som just du har och vilken tid och energi som du är beredd att lägga ner på att följa ditt sparande.

Du behöver inte heller välja antingen aktier eller fonder för ditt sparande. Du kan mycket väl välja båda och således spara i såväl aktier som fonder. Fonderna kan bilda en bra grund för ditt långsiktiga sparande samtidigt som du kryddar anrättningen genom att löpande även köpa enskilda aktier. På så sätt har du komponerat en bra plattform för ditt sparande, vilken har alla förutsättningar att ge dig en bra och stabil avkastning över tiden.

Betyg av läsare

Snittbetyg 4.5 / 5. Antal röster: 2

Lämna en kommentar

ekonomitips.nu