Spara

Spara miljövänligt samtidigt som du får en bra avkastning

Publicerad:

Redaktör:Frans Lindqvist

Det är inte någon tvekan om att mänskligheten lever över sina tillgångar. Jordens resurser sinar och vår livsstil förändrar jordens klimat på ett avgörande sätt. Detta är de flesta sunt tänkande människor rörande ense om. Skiljelinjen i debatten går istället mellan vad man ska göra för att komma till rätta med klimatförändringarna. Ska vi förlita oss på att tekniken ska lösa problemen, eller måste vi förändra vår livsstil?  Eller ska vi kanske använda oss av båda metoderna? Det är dessutom en global fråga och det krävs att länder som USA och Kina går i bräschen och visar en verklig politisk vilja till förändring vad avser miljöpolitiken för att en förändring ska vara möjlig. Tyvärr är detta något som för tillfället helt lyser med sin frånvaro.

Ekonomitips.nu rekommenderar alla att spara miljövänligt!

Som enskild sparare behöver du emellertid inte vänta på att världens politiker ska nå en överenskommelse. Du kan göra skillnad redan i dag och dra ditt strå till stacken för att skapa en grönare värld. Och den skillnad som du, tillsammans med andra småsparare, kan åstadkomma är betydligt större än vad du tror. Genom att göra medvetna val när du ska välja sparformer kan du se till att dina sparpengar används för att få miljövänliga och hållbara verksamheter att blomstra.

Detta är dessutom något som sätter press på aktörerna inom sparbranschen så att de erbjuder allt fler sparformer vilka gör vår planet i vart fall lite grönare. Det borde egentligen vara en självklarhet att alla sparformer uppfyller grundläggande miljö- och hållbarhetskrav. Dina val av sparformer kan medföra att detta blir verklighet inom en inte alltför avlägsen framtid.

Spara miljövänligt
Spara miljövänligt 2021!

Miljövänligt sparande

Det finns ett antal olika definitioner på vad som avses med ”miljövänligt sparande”. Ursprungligen användes benämningen miljövänligt sparande i princip på alla typer av sparande som inte direkt förstörde vår Moder Jord. Idag är definitionen betydligt mer komplex där det även finns krav på att kapitalet i sparandet ska användas aktivt till att förbättra villkoren för den planet som vi lever på.

Som exempel kan nämnas Naturskyddsföreningen som i och för sig inte använder sig av termen miljövänligt sparande. Istället använder man sig av termen ”grönt sparande” vilket definieras som ”finansiella produkter som investerar i, och verkar för att främja företag och organisationer vars verksamheter syftar till långsiktig samhällsnytta utifrån ett miljö-, natur-och klimatnyttoperspektiv”. Denna definition visar tydligt att i ett grönt eller miljövänligt sparande ska de förvaltade pengarna aktivt användas för att investera i verksamheter vilka främjar ett ”grönare” och mer hållbart samhälle.

Konsten att hitta miljövänliga sparprodukter

Att som privatperson själv analysera olika sparprodukter och bedöma om de uppfyller olika krav för ett miljövänligt sparande är en i det närmaste omöjlig uppgift. För att kunna göra denna bedömning måste du vara insatt i miljölära. Du måste dessutom ha tillgång tillmycket detaljerad information om hur de olika sparprodukterna är utformade och hur kapitalet rent faktiskt används.

Den som är van vid att ta del av bankernas och fondbolagens informationsmaterial vet att detta som regel består av mycket yta och lite innehåll. Att en bank eller ett fondbolag uppger att en sparprodukt är miljövänlig behöver inte nödvändigtvis betyda att så är fallet. Bankerna och fondbolagen är först och främst effektiva försäljningsorganisationer vars information man alltid bör ta med en nypa salt. Att utifrån detta informationsmaterial göra djupare miljöanalyser låter sig inte göras. Rent krasst är det mycket svårt att på egen hand avgöra vilka sparprodukter som är miljövänliga.

Svanenmärkta fonder

Ett intressant alternativ för dig som vill spara i miljövänliga fonder och inte har tid eller kunskap för att själv hitta fonder, vilka är miljövänliga är att du investerar i fonder som är “Svanenmärkta”. Systemet med att märka vissa fonder med en grön svan, vilket omfattar både aktie- och räntefonder, hanteras av Miljömärkning Sverige. Kraven för att en fond ska bli svanenmärkt är mycket höga. Det är inte heller tillräckligt att en fond är miljövänlig, den måste dessutom vara hållbar i ett bredare perspektiv. Fonden och dess investeringar måste till exempel även uppfylla krav med avseende på arbetsrättsliga och sociala frågor.

De mycket höga kraven har lett till att det endast är ett fåtal fonder som kan sätta den gröna logotypen på sitt marknadsföringsmaterial. För närvarande är det knappt ett trettiotal aktie- och räntefonder som klarar av kraven. Detta ska ställas i relation till de drygt sextusen fonder som finns tillgängliga på marknaden. Du finner svanenmärkta fonder hos bland annat Handelsbanken, Länsförsäkringar, SEB, Skandia, Swedbank, Carnegie och Triodos. 

Väljer du att spara i en svanenmärkt fond kan du känna dig trygg i att dina pengar kommer att användas i verksamheter som gör att vår planet mår i vart fall något lite bättre. Men du ska självfallet inte nöja dig med detta. Du måste även kontrollera vilken avkastning som de olika fonderna genererar. När du sparar ska du ha en bra avkastning på ditt sparande. Även om urvalet av svanenmärkta fonder inte är enormt för tillfället har du trots allt ett antal olika fonder att välja mellan. Välj därför den fond som du bedömer kommer att generera högst avkastning. 

Spara miljövänligt och få bra avkastning

Tidigare har det funnits en viss skepsis mot att välja sparformer vilka marknadsför sig som miljövänliga. Anledningen till skepsisen har varit att det funnits en rädsla för att de miljövänliga fonderna skulle prioritera miljön framför spararnas avkastning. Det är mycket möjligt att så var fallet när denna typ av sparande infördes. Men så är inte längre fallet, idag är avkastningskraven minst lika hårda som miljökraven. Det är helt enkelt inte möjligt att få kunder till en fond som inte genererar en bra avkastning. Detta gäller även om det är fråga om en miljövänlig fond.  

Sammanfattningsvis är det en god investering att välja ett miljövänligt sparande. Det finns inte något som helst stöd för att det skulle finnas ett motsatsförhållande mellan miljö och avkastning vad gäller sparprodukter. Det är snarare tvärtom, de flesta miljövänliga och hållbara sparformer genererar en mycket bra avkastning. Tveka därför inte att välja ett miljövänligt alternativ för ditt framtida sparande. 

Betyg av läsare

Snittbetyg 5 / 5. Antal röster: 3

ekonomitips.nu