Spara smart 2021

Vill du ha en bra avkastning på ditt sparande är det viktigt att du sparar smart och inte endast låter ditt sparkapital ligga i byrålådan, eller stå kvar på lönekontot månad efter månad. Istället bör du följa ditt sparande, ständigt lära dig mer om olika sparformer och byta sparformer när du finner bättre alternativ. Är du engagerad i ditt sparande och sparar smart ökar du avsevärt dina möjligheter att få en bra avkastning på ditt sparande, framförallt på längre sikt. Det kan tyckas att en eller ett par procents skillnad i avkastning inte gör någon större skillnad, vilket kanske stämmer på kort sikt, men på längre sikt blir skillnaden mycket stor. I denna artikel ger vi ett par tips om vad du ska tänka på för att spara smart och få en bra och stabil avkastning.

Sparta smart 2021 med oss!
Spara smart 2021 med oss!

Betala dig själv först

Det första kravet för att du ska kunna skapa ett löpande och smart sparande är att dina inkomster är högre än dina utgifter. Skillnaden mellan dina inkomster och dina utgifter är ditt grundläggande sparkapital. Utan ett löpande överskott i din privatekonomi kommer du inte att kunna skapa ett långsiktigt sparande. Även om du har högre inkomster än utgifter är det tyvärr lätt hänt att du ökar dina utgifter och ”unnar dig något”, istället för att lägga undan de pengar som ”blir över”. Ett enkelt sätt att komma runt denna problematik är att inte vänta till slutet av månaden och vad som finns kvar av lönen för att sätta undan pengar till ditt sparande. Gör istället tvärtom, var smart och sätt undan pengar till sparande så snart du har fått din månadslön. På så sätt minskar du risken för att du ökar dina utgifter och att det inte finns några pengar kvar till sparande i slutet av månaden.

Ett av dom viktigaste ekonomitipsen vi kan ge är att spara – det är grundläggande i en god ekonomi

Buffertsparande – det första steget mot ett smart sparande

Det första sparande som du ska skapa är ditt buffertsparande. Detta sparande är avsett för mindre och oförutsedda utgifter. Hur mycket pengar du ska ha i buffertsparande beror på din personliga situation, var du är bosatt, om du har familj m m. Men en bra grundregel, är att ha ett buffertsparande som uppgår till minst ett belopp motsvarande två till tre månadslöner efter skatt.

Buffertsparandet ska vara lätt att ”komma åt”. Dyker det upp en oförutsedd utgift ska du snabbt kunna använda pengarna i buffertsparandet för att betala den oväntade utgiften. Ett buffertsparande kan därför sättas in på ett enkelt sparkonto, men utan bindningstid. På så sätt kan du snabbt ta ut pengar från kontot samtidigt som det är en trygg placering vilken kommer att behålla sitt värde oavsett vad som händer på, till exempel aktiemarknaden.

Spara smart i aktier och aktiefonder

När du väl har sparat ihop till ett buffertsparande som du tycker är tillräckligt är nästa steg ofta att börja spara i aktier eller aktiefonder. Aktier ger generellt större möjligheter till en bättre avkastning än ett bankkonto. Men det finns även en risk för att aktierna kan sjunka i värde – och även helt förlora i värde. Såväl möjligheterna och riskerna är större med aktier jämfört med ett traditionellt banksparande. Att omedelbart börja köpa enskilda aktier är sällan ett bra alternativ om du inte redan är väl insatt i hur börsen fungerar. Är du inte insatt i aktiemarknaden eller inte beredd att lägga ner den tid som krävs för att investera i enskilda aktier kan aktiefonder, eller blandfonder med såväl aktier som räntebärande värdepapper, vara ett alternativ. Generellt tar du mindre risk om du investerar i aktiefonder istället för enskilda aktier.

Var smart och sprid riskerna

Oavsett vilka sparformer du väljer, är det en gyllene grundregel att du ska ha ett diversifierat sparande och sprida dina risker. Med diversifierat sparande avses att du ska ha flera olika typer av sparande, och att de olika typerna av sparande dessutom ska vara baserade på olika typer av investeringar och branscher. Som exempel kan nämnas att du kanske inte bör köpa aktier i enbart IT-företag. Ett tryggare och smartare alternativ på lång sikt är att komplettera köpet av IT-aktier med köp av aktier i bolag inom helt andra branscher, som till exempel skogsindustrin eller fastighetsbranschen, och dessutom komplettera detta med ett par aktie- och räntefonder. Genom att sprida dina risker på detta sätt har du större möjligheter att få en högre och mer stabil avkastning på lång sikt.

Betyg av läsare

Snittbetyg 5 / 5. Antal röster: 2

Lämna en kommentar

ekonomitips.nu