Spara

Spara till barn och barnbarn – Det här bör du tänka på

Publicerad:

Redaktör:Frans Lindqvist

Många föräldrar, men även mor- och farföräldrar, sparar pengar till sina barn eller barnbarn för att på så sätt ge dem en bra start in i vuxenvärlden den dag som de blivit myndiga. Det är ofta då som pengar behövs för att barnet ska få en extraslant till att ta sitt körkort, köpa en bil eller varför inte köpa den första bostaden.

Spara till barn
Spara till barn och barnbarn 2021!

Månadsspara – det bästa sättet?

Vid sparande till barn är någon form av månadssparande nästan alltid att föredra. Sparar du ett mindre belopp varje månad är det något som knappast kommer att påverka din privatekonomi. Samtidigt blir ett mindre belopp varje månad under tio, femton och kanske även arton år ett betydande belopp och en mycket bra start för barnet den dag som hon eller han får tillgång till besparingarna. Det är något mer komplicerat att spara till barn än vad det är att spara till sig själv. När du ska spara pengar till ett barn måste du därför noggrant fundera igenom situationen. I det följande kommer vi att gå igenom ett par av de punkter som du bör fundera igenom och du kommer även att få ett par tips om vad du ska tänka på när du ska spara till barn.

Spara i eget namn eller i barnets namn

När du sparar till barn kan du välja mellan att spara i barnets namn eller spara i ditt eget namn. När du sparar i barnets namn innebär detta att sparandet tillhör barnet. Barnet kan emellertid inte själv disponera över sparandet förrän hon eller han fyllt arton år.

Att barnet får tillgång till hela beloppet på 18-årsdagen är inte alltid en lyckad lösning. Ofta kan det vara en bättre lösning att barnet får tillgång till sparandet i form av periodvisa utbetalningar eller får tillgång till beloppet i samband med köp av en bostad eller liknande. Detta är inte möjligt för dig att styra över om du sparat i barnets namn, då är det barnet som på 18-årsdagen ensam bestämmer över sparandet.

Det är därför många föräldrar och även mor- och farföräldrar som väljer att spara i eget namn och inte i barnets namn. Därigenom kan föräldern eller mor- och farföräldern bestämma när barnet ska få del av sparandet.

Spara i kapitalförsäkring till barnet

En intressant lösning för att spara till barnen är att spara i en kapitalförsäkring. Sparar du i en kapitalförsäkring kan du spara i ditt eget namn men ange barnet som förmånstagare till försäkringen. Detta innebär att du själv bestämmer när barnet ska få tillgång till de pengar som du sparat till barnet. Du kan även bestämma om barnet ska få pengarna i en klumpsumma eller i form av regelbundna utbetalningar under en viss tidsperiod.

Glöm inte att försäkra din hund om den skulle bli sjuk!

En annan fördel med att spara i en kapitalförsäkring till barnet är att du inte behöver ägna tid och energi åt att deklarera. Såväl deklarationer som betalning av skatt hanteras av det försäkringsbolag där du tecknat kapitalförsäkringen. Nackdelarna med att spara i en kapitalförsäkring är dels att du måste betala olika årsavgifter samtidigt som du i viss mån förlorar kontrollen över sparandet. När du tecknar en kapitalförsäkring binder du upp dig för en viss tid och skulle du under denna tid ha behov av att ta ut pengar från sparandet är du tvungen att betala en avgift.

Spara i investeringsparkonto (ISK) till barnet

Ett annat, och mycket populärt alternativ, för att spara till barn är att spara genom ett investeringssparkonto vilket ofta benämns endast för ISK. Ett investeringssparkonto har fördelen att det är enkelt att hantera samtidigt som det ofta inte har några avgifter. När du använder dig av investeringssparkkonto behöver du inte deklarera enskilda köp och försäljningar om du till exempel väljer att spara i aktier och fonder till barnet. Istället för att betala skatt på de enskilda transaktionerna betalar du en årlig schablonskatt på de tillgångar som finns på kontot.

Kombinera sparandet med ett testamente

När du sparar till barn måste du även fundera över vad som sker om du skulle avlida innan barnet har fått sina pengar. Har du sparat i ditt egen namn bör du skriva ett testamente där det klart framgår att det aktuella sparandet ska tillfalla barnet. Har du inte skrivit något testamente riskerar du att sparandet kommer att fördelas lika mellan alla dina arvingar enligt ärvdabalken vilket sannolikt inte är vad du önskar. När du bestämt dig för att börja spara till barn bör du därför tala med din bank. en advokat eller annan jurist. De kan hjälpa dig att avgöra om ett testamente behövs och om så är fallet även hjälpa dig med att skriva testamentet. Då kan du vara säker på att barnet får sina pengar även om du avlider innan barnet har fått tillgång till de pengar som du sparat.

Börja att spara i tid när du ska spara till barn

Samma grundregel gäller för sparande till barn som i princip allt annat sparande – börja spara tidigt och tänk långsiktigt. Börjar du att spara regelbundet till barnet redan när det är i spädbarnsåldern behöver du inte oroa dig för lågkonjunkturer, eller att ditt sparande inte kommer att vara tillräckligt den dag som barnet blir myndigt. Du kan vara lugn – ett månadssparande på en eller ett par hundralappar, under kanske femton till arton år, kommer att ge barnet en bra – och mycket uppskattad ekonomisk start – när barnet tar de första stegen in i vuxenlivet.

Betyg av läsare

Snittbetyg 5 / 5. Antal röster: 3

Lämna en kommentar

ekonomitips.nu