Sparformer – Vilken sparform är egentligen den bästa sparformen?

När du väl bestämt dig för att spara är det dags att välja bland alla de olika sparformer som finns på sparmarknaden. Enkelt förklarat kan en sparform definieras som en viss och avgränsad typ av sparande. Vilken sparform som du ska välja är helt beroende på din ekonomiska situation och målsättningen med ditt sparande, det vill säga – hur mycket kan du spara och under hur lång tid samt varför sparar du? Det är stor skillnad på val av sparform om man ska spara till en semester kommande sommar eller om man ska spara till sin pension vilken inträder om kanske 30 år. Det är därför noga att du utgår från dig själv när du ska välja sparform och att du inte slaviskt följer några allmänna råd som du finner i en artikel i något privatekonomiskt magasin eller liknande. I det följande kommer du att få en översiktlig redogörelse för de vanligaste sparformerna och vad de innebär. Förhoppningsvis kan artikeln göra det något enklare för dig att välja sparform för just ditt sparande.

Sparformer
Vilken sparform man ska ta beror på flera aspekter!

Vilka sparformer finns det?

Det finns en uppsjö av olika sparformer och de bolag som erbjuder olika sparprodukter presenterar löpande nya lösningar som ofta har mer eller mindre fantasifulla namn i syfte att attrahera nya kunder. Oavsett vad de olika sparprodukterna har för namn kan man dela upp dem i följande olika sparformer: 1. Sparande på bankkonto 2. Sparande i fonder 3. Sparande i enskilda aktier 4. Investeringssparkonto 5. Övriga typer av sparformer Vi kommer att kort behandla de olika sparformerna var för sig här nedanför.

Bankkonto

Bankkonto är den klassiska sparformen. Det är som regel en trygg sparform med en låg risk men som inte ger möjlighet till någon högre avkastning. Är du beredd att binda upp pengarna under en viss tid på bankkontot finns möjligheten att erhålla en något högre avkastning.

Fördelen med bankkonto som sparform, under förutsättning att du inte binder upp pengarna, är valfriheten. Har du pengarna på ett bankkonto kan du som regel snabbt ta ut pengarna och kanske flytta dessa till någon annan sparform med möjligheter till en bättre avkastning.

Att spara pengar under en längre tid på ett bankkonto är sällan en särskilt lyckad form av sparande. Ett banksparande kan emellertid mycket väl utgöra endast en mindre del av ditt sparande och att du har resten av ditt sparande i andra sparformer med högre risk och större möjligheter till en bra avkastning. Ett bankkonto kan också vara en plats som du använder tillfälligt under oroliga eller sämre tider. När sedan konjunkturen vänder uppåt igen kan banksparandet snabbt och enkelt förflyttas till andra sparformer där du kan dra större fördel av konjunkturuppgången. Sparande i bank är kort och gott en trygg sparform.

Sparande i fonder

Fondsparande är en av de mest populära sparformerna. Det är en enkel sparform som dessutom ger dig möjlighet att investera i värdepapper utan att du behöver vara utbildad civilekonom med specialisering på investeringsteori. Har du fondsparande som din sparform kan du välja såväl vilka typer av värdepapper som du vill ha i ditt sparande som risknivån på ditt sparande.

Vill du ha en låg risknivå på ditt sparande kan du till exempel välja att spara i räntefonder där risknivån generellt är mycket låg. Vill du ha en högre risknivå, och därmed större möjligheter till en högre avkastning, kan du välja att investera i aktiefonder. Väljer du dessutom en aktiefond med en särskild inriktning, som till exempel köp av IT-aktier på den asiatiska aktiemarknaden, sparar du med en betydligt högre risk än om du väljer att endast investera i räntefonder.

Önskar du att ha en mer ”normal” risknivå kan du välja att lägga ditt sparande i blandfonder, det vill säga fonder som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper.

Sparande i enskilda aktier

Är du intresserad av aktier och är beredd att lägga ner den tid och energi som krävs är sparande i enskilda aktier en mycket intressant sparform. I ett historiskt perspektiv har aktier oftast genererat en betydligt högre avkastning än de flesta andra sparformer. De flesta som investerar sina pengar och vill ha möjlighet till en bra avkastning väljer ofta sparande i enskilda aktier som sparform, i vart fall för en del av sitt sparande.

Emellertid bör du vara mycket intresserad av aktier och aktiemarknaden om du ska välja enskilda aktier som din sparform. Att handla med enskilda aktier kräver mycket goda kunskaper och – inte att förglömma – såväl tid som energi. Det är tidskrävande att följa med i vad som händer på aktiemarknaden. Är du inte beredd att lägga ner den tid som krävs är fondsparande sannolikt en mer lämplig sparform.

Investeringssparkonto (ISK)

Sparformen investeringssparkonto är egentligen en kombination av de två tidigare sparformerna – sparande i fonder och sparande i enskilda aktier. Du använder ditt investeringssparkonto för att investera i enskilda aktier eller i fonder. Ett investeringsparkonto kan sägas vara en sparform i form av ett administrativt konto från vilket du därefter gör dina investeringar.

Den stora fördelen med ett investeringsparkonto är enkelheten. När du använder investeringssparkonto behöver du inte ta upp de enskilda köpen och försäljningarna för att beskatta eventuella vinster eller göra avdrag för eventuella förluster. Istället betalar du en årlig schablonskatt på det sparande som du har via investeringssparkontot, vilket är något som gör livet betydligt enklare för de flesta privatpersoner.

Övriga typer av sparformer

De sparformer som angetts ovan är de vanligaste sparformerna för privatpersoner, men även för företag. Det finns ett antal andra sparformer som till exempel terminssparande, optioner, warrants, kapitalförsäkringar och en rad andra finansiella instrument. Dessa sparformer är emellertid inte särskilt vanligt förekommande och kräver ofta särskilda kunskaper samtidigt som de ofta är förenade med en hög risk.

Bästa sparformen

Det är inte möjligt att utse en viss typ av sparande som den bästa sparformen. Som framgått av inledningen är den bästa sparformen i högsta grad individuell och vilken sparform som är bäst för just dig beror helt och hållet på din finansiella situation och vilken målsättning som du har med ditt sparande.

När du väljer sparform bör utgångspunkten dessutom vara att du ska sprida dina risker. Du kan därför mycket väl välja flera olika sparformer när du lägger upp strategin för ditt sparande. En kombination av bankkonto, fonder och enskilda aktier kan i många fall vara en utomordentlig lösning för ett långsiktigt sparande med bra riskspridning. Så kanske även för dig?

Betyg av läsare

Snittbetyg 4.5 / 5. Antal röster: 2

Lämna en kommentar

ekonomitips.nu