Sparkonto Ränta 2021

Det traditionella sparandet sker genom att man har pengar på ett sparkonto i en bank och att man får ränta på dessa pengar. Denna typ av sparande är ett sparande med en låg avkastning. Räntan på ett sparkonto kan inte tävla mot den avkastning som enskilda aktier eller aktiefonder kan ge. Å andra sidan är risken med ett traditionellt sparkonto i de flesta fall mycket, för att inte säga extrem, låg. Dessutom omfattas sparandet på denna typ av sparkonton i de flesta fall av den den statliga insättningsgarantin. Så är inte fallet med till exempel enskilda aktier där värdet såväl kan minska som öka – och i extremfall även helt förlora sitt värde – om bolaget går i konkurs.

Sparkonto ränta 2021
Sparkonto ränta 2021 – bra tips kommer

Goda möjligheter till hög ränta på sparkonto

Sparar du dina pengar på ett vanligt sparkonto hos någon av de traditionella bankerna kommer du med största sannolikhet att ha en mycket låg ränta på ditt sparande. Det finns till och med banker som har en negativ ränta på vissa av sina konton. Att räntan är negativ innebär att du som kund inte får någon avkastning på dina sparade pengar, istället får du betala banken för att du har pengarna på dess bankkonto.

Som tur är finns det alternativ till de traditionella bankerna och deras sparkonton med låg ränta. Idag finns det ett stort antal mindre banker och andra finansiella företag vilka erbjuder intressanta sparkonton med en mycket bra ränta. Dessa sparprodukter är något som borde vara intressant för de flesta sparare.

Sparkonto och insättningsgaranti

När man jämför olika sparkonton är räntan självfallet en avgörande faktor. Men något som du också måste kontrollera är om sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Den statliga insättningsgarantin innebär enkelt förklarat att staten garanterar de pengar som du har sparat på ett inlåningskonto hos en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett värdepappersbolag som omfattas insättningsgarantin.

Skulle till exempel den bank där du har ditt sparande försättas i konkurs, eller banken av annat skäl inte kan betala ut ditt sparande, kan staten gå in och betala ut pengarna. Insättningsgarantin är begränsad till ett belopp om 950 000 per person och bank. Du kan därför inte få ut mer än 950 000 kronor från en och samma bank oavsett hur många sparanden som du har i den banken.

Väljer du ett sparande som inte omfattas av den statliga insättningsgarantin riskerar du att förlora hela ditt sparande om det bolag där du har ditt sparande går i konkurs eller av något annat skäl inte kan betala ut dina pengar. Att välja ett sparande som inte omfattas av den statliga insättningsgarantin är därför förenat med en mycket stor risk.

Sparkonto med bindningstid

En vanlig skillnad mellan sparkonton med låg respektive hög ränta är bindningstiden. Sparkonton med hög ränta har en ofta en viss bindningstid vilket innebär att du inte kan ta ut eller på annat sätt använda dig av pengarna under bindningstiden. Vanliga bindningstider på sparkonton är mellan ett och fem år och generellt gäller att desto längre bindningstid desto högre ränta. Vill du kunna använda dina sparpengar ska du därför inte välja ett sparkonto med bindningstid. Vet du å andra sidan att du inte behöver använda dina sparpengar kan ett sparkonto med bindningstid vara ett intressant alternativ då räntan på ett sådant konto ofta ligger mycket högre än ett sparkonto utan bindningstid.

Beloppsbegränsningar på sparkonton

En vanlig begränsning på sparkonton med hög ränta är att det belopp som du kan sätta in är begränsat till en viss summa. Hur hög denna summa är skiljer sig åt mellan olika banker och kreditinstitut. Det finns dock inte något som hindrar dig att välja sparkonton med hög ränta hos flera olika banker, för att spara det maximala beloppet hos var och en av dessa.

Det är värt besväret att jämföra olika sparkonton och räntan m m

När du börjar att jämföra räntan och andra villkor för sparkonton kommer du snabbt att upptäcka att det finns stora skillnader mellan olika sparkonton. Räntan kan varier från allt från en negativ ränta till en ränta på uppåt tio procent. Denna ränteskillnad får en mycket stor betydelse för avkastningen, framförallt på lång sikt. Det är därför värt besväret att jämföra olika sparkonton för att finna det sparkonto som har den högsta räntan i förening med de villkor i övrigt som är viktiga för just dig.

Betyg av läsare

Snittbetyg 4.7 / 5. Antal röster: 3

Lämna en kommentar

ekonomitips.nu