Vad en kreditupplysning faktiskt är

En kreditupplysning kan bli aktuell i en rad olika sammanhang, ett exempel är när du ska teckna ett telefonabonnemang eller hyra en lägenhet – men framförallt när du ska ansöka om ett lån. Detta gäller oavsett om du avser att låna pengar från en bank eller någon annan form av kreditinstitut.

När du ansöker om ett lån hos en bank eller någon annan form av kreditinstitut är långivaren enligt lag skyldig att göra en kreditprövning. En kreditprövning innebär att långivaren gör en bedömning av din ekonomiska situation och dina möjligheter att betala tillbaka lånet.

Leder kreditprövningen till att långivaren bedömer att du inte kan betala tillbaka lånet måste långivaren avslå din låneansökan. Långivaren är enligt lag skyldig att neka en låneansökan, om långivaren gör bedömningen att låntagaren inte kan betala tillbaka lånet i enlighet med avbetalningsplanen och övriga villkor i låneavtalet.

Vad en kreditupplysning faktiskt är
Vad en kreditupplysning faktiskt är förklarar vi så gärna!

Kreditupplysningen är en del av kreditprövningen

När en långivare ska göra en kreditprövning av en låntagare begär långivaren oftast in en kreditupplysning från ett kreditupplysningsföretag. En kreditupplysning är ett skriftligt eller digitalt dokument med uppgifter om en person som ansökt ett lån eller en någon annan form av kredit.

De flesta banker och större kreditinstitut begär in sina kreditupplysningar från Upplysningscentralen, som är det största kreditupplysningsföretaget på den svenska marknaden. Det finns även ett stort antal mindre kreditupplysningsföretag som till exempel Bisnode, Creditsafe och Sergel Kredittjänster. Dessa mindre kreditupplysningsföretag anlitas framförallt av långivare som beviljar lån på mindre belopp, som till exempel sms-lån.

Hur en kreditupplysning ser ut skiljer sig något åt beroende på omfattningen av kreditupplysningen och vilket kreditupplysningsföretag som upprättar den. Men vid lån på större belopp brukar en kreditupplysning innehålla följande uppgifter:

  • Namn och adress
  • Civilstånd
  • Inkomstuppgift
  • Innehav av fastighet(er)
  • Tidigare kreditförfrågningar
  • Betalningsanmärkningar och eventuellt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten
  • Befintliga lån och andra krediter

Vid mindre lån, som till exempel sms-lån eller andra snabblån på lägre belopp, är kreditupplysningen betydligt mindre omfattande. I de flesta fall omfattar dessa kreditupplysningar endast personuppgifter, jämte det skuldsaldo och de betalningsanmärkningar som eventuellt finns registrerade hos Kronofogdemyndigheten.

De uppgifter som finns i en kreditupplysning hämtar kreditupplysningsföretagen från olika offentliga register som till exempel folkbokföringsregistret, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten m fl men även från de enskilda bankerna. Vid en komplett UC från Upplysningscentralen framgår till exempel samtliga dina krediter vilka har beviljats av olika banker och kreditinstitut.

Regler avseende kreditupplysningar

Kreditupplysningar och den hantering av personuppgifter som sker i samband med upprättandet av kreditupplysningar innebär ett intrång i den personliga integriteten. Det finns därför ett detaljerat regelverk som bland annat reglerar hur kreditupplysningar ska hanteras, vilka uppgifter som får ingå och när en långivare har rätt att begära en kreditupplysning. Det är kreditupplysningsföretaget som svarar för att dessa regler följs. Den som begär en kreditupplysning måste överväga att bevilja dig ett lån eller ha ett annat skäl, som till exempel hyra ut en bostad, för att ha rätt att begära ut en kreditupplysning. I annat fall är det inte tillåtet att begära ut en kreditupplysning, detta gäller hur nyfiken man än må vara om en annan persons ekonomiska situation.

Behövs verkligen kreditupplysningar?

Kreditupplysningar underlättar för långivare att låna ut pengar och för låntagare att låna pengar. Hade det inte funnits ett system med kreditupplysningar hade du som låntagare varit tvungen att ta kopior på i princip allt som har med din ekonomi att göra. Det gäller allt från lönekvitton och bankkontoutdrag till skattedeklaration för kanske tio år tillbaka i tiden och en hel del annat. Det nuvarande systemet med kreditupplysningar är långt ifrån perfekt. Det finns säkerligen anledning att diskutera bland annat vissa integritetsfrågor, men systemet och enkelheten med kreditupplysningar gör trots allt vardagen enklare för såväl den som vill låna pengar som den som vill låna ut pengar.

Betyg av läsare

Snittbetyg 4.3 / 5. Antal röster: 3

Lämna en kommentar

ekonomitips.nu