Vad ska man investera i under 2020?

2020 var redan från början ett osäkerhetens år för alla investerare, stor som liten. Det fanns en rad osäkerhetsfaktorer samtidigt som den högkonjunktur vilken vi vant oss vid såg ut att börja mattas av. Lägg till detta att världens största ekonomi skulle välja sin president under slutet av året och det stod klart för de flesta att 2020 skulle bli ett osäkert och turbulent år för alla investerare. Sedan tog det endast någon månad innan en ny bekantskap – Covid 19 – gjorde sitt inträde på världsscenen, något som helt förändrade spelplanen för investerare. Alla länder och i princip samtliga marknader drabbades av Covid 19:s framfart. Och många har fått se värdet på sina investeringar minska. Om det endast är en tillfällig eller en mer permanent värdeminskning får framtiden utvisa. Den som vill investera under 2020 måste vara ”på tårna” och vara ständigt beredd att snabbt agera utifrån vad som sker på marknaderna, men även utifrån vad som sker i världen i stort. Den geopolitiska situationen med två stormakter i en allt djupare konflikt är något som snabbt kan förändra förutsättningarna för olika investeringar.

Vad ska man investera i under 2020?
Vad ska man investera i under 2020? Här är vår syn på det!

Positiva tecken för dig som vill fortsätta att investera under 2020

Även om det 2020 innehåller många osäkerhetsmoment är allt inte negativt – långtifrån. Det finns alltid investeringsmöjligheter, även när det råder osäkerhet kring framtiden.

Vad som är positivt för investerarna – i vart fall på kort sikt, är att de flesta stater sjösätter olika räddningspaket för att stimulera ekonomin. En stor del av dessa stödpaket har till syfte att stödja framförallt aktiemarknaderna. Lehman-krisen under 2008 sitter fortfarande i minnet och en upprepning av den krisen är något som de flesta stater vill undvika. Man kan därför anta att de flesta stater kommer att gå mycket långt för att stödja aktiemarknaderna, även om detta stöd självfallet har en bortre gräns.

En annan faktor att ta med i beräkningarna är att vissa av de samhälleliga effekterna av Covid 19 endast är tillfälliga. Även om Covid 19 kommer att påverka delar av vårt liv under lång tid framöver kommer samhället i många avseenden att alltmer återvända till något som i vart fall kan liknas vid ett normaltillstånd.

För eller senare kommer verksamheter som varit nedstängda att öppna upp igen, flygplanen kommer åter att befinna sig i luften, vissa företag kommer att återanställa personal, folk kommer att spendera pengar igen och så vidare. Detta innebär inte att allt kommer att vara som förr – långtifrån. Med det kommer inte att fortsätta att vara så illa som det var under Corona-epidemins mörkaste stunder.

Investeringar med hög avkastning under 2020

Den som gör investeringar under 2020 måste vara beredd på att marknaden kommer att vara mycket volatil. Detta innebär, enkelt förklarat, att marknaden kommer att svänga upp och ner från en dag till en annan och ibland även flera gånger under samma dag. Detta gäller särskilt för aktiemarknaderna. En volatil aktiemarknad innebär stora möjligheter – men även risker – för den investerare som är väl insatt och gör rätt bedömningar med avseende på vilka marknader och företag som kommer att klara av, och kanske även i slutänden gynnas av, Coronakrisen.

Det är inte en alltför vild gissning att den som investerar i till exempel rätt läkemedelsbolag kommer att kunna göra mycket bra affärer på börsen under 2020. Den som dessutom lyckas med att i rätt tid pricka in det läkemedelsbolag som kommer att vara först på marknaden med ett vaccin mot Coronaviruset kommer att kunna skratta hela vägen till banken.

Andra investeringar som brukar stiga i värde under osäkra tider är investeringar i ädelmetaller som till exempel guld eller silver. Guld är ett klassiskt investeringsalternativ när tiderna blir sämre. Granskar man på en graf för guldvärdet sedan hundra år tillbaka följer den ganska exakt världens allmänna tillstånd. Vid krig, politisk oro eller ekonomiska kriser har guldet oftast stigit i värde samtidigt som värdet har sjunkit under goda tider.

Sammanfattningsvis kommer det att finnas goda möjligheter att göra mycket bra investeringar även under 2020. Det kräver dock att man är väl insatt och löpande följer utvecklingen samtidigt som man är beredd att snabbt göra ändringar i sin investeringstrategi.

Säkra investeringar under 2020

Det finns som bekant inte några investeringar som är ”helt säkra”. All hantering och investering av tillgångar innebär ett risktagande. Även att förvara pengarna under madrassen innebär ett risktagande. Men det finns investeringar som innehåller ett mindre mått av risktagande än andra. I oroliga tider är det vanligt att investerarna ”drag sig tillbaka” och arbetar mindre aktivt med sina investeringar. Det klassiska alternativet under dåliga tider är att investera i räntebärande papper, framförallt i form av olika statsobligationer. Det är trots allt mindre risk att ett land går i konkurs, i vart fall inom Västeuropa, än att ett företag gör det.

Att tänka på när du gör dina investeringar under 2020

När du bestämmer dig för hur du ska investera under 2020 måste du utgå från din egen situation. Har du tillräckliga kunskaper och kan lägga ner den tid som krävs kan 2020 erbjuda dig goda investeringsmöjligheter. Känner du att du inte har tillräckliga kunskaper, eller kanske inte den tid som krävs, för att mer aktivt arbeta med dina investeringar under 2020, ska du kanske välja investeringar med låg risk och istället vänta ut 2020 för att ta ny sats i början av kommande år. Vid den tidpunkten har USA sitt presidentval bakom sig samtidigt som vi vet betydligt mer om de långsiktiga följderna av Covid 19 på såväl marknaderna som samhället i övrigt. Detta är faktorer som kommer att ha stor inverkan på ditt val av investeringar för kommande år.

Betyg av läsare

Snittbetyg 4.5 / 5. Antal röster: 2

Lämna en kommentar

ekonomitips.nu