Aktier för nybörjare

Vill du arbeta mer aktivt med ditt sparande och få större möjligheter till en bra avkastning är aktier något som du bör titta närmare på. Att investera i aktier är något som blivit alltmer populärt och det är något som även nybörjare kan ägna sig åt. Du kommer dessutom att vara i gott sällskap, det är många privatpersoner som ägnar sig åt aktieinvesteringar och intresset ökar för varje år.

När du investerar i aktier måste du vara medveten om att aktier såväl kan öka som minska i värde. Du kan därför både tjäna och förlora pengar när du investerar i aktier. I ett historiskt och långsiktigt perspektiv har aktier dock varit en investering som generellt har genererat en högre avkastning än traditionellt banksparande.

Aktier för nybörjare
Aktier för nybörjare 2022

6 frågor och svar angående aktier för dig som är nybörjare

Ibland kan aktier och framförallt handel med aktier uppfattas som komplicerat vilket gör att man inte “vågar” börja handla med aktier. Ingenting kunde vara mer felaktigt, rent tekniskt klarar de flesta av oss att handla med aktier. För att underlätta för dig som är nybörjare inom handel med aktier kommer du därför i det följande att kunna läsa några av de vanligaste frågorna och svaren rörande aktier och aktiehandel.

1. Vad är en aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Ett aktiebolag består av ett antal aktier vilka kan ägas av privatpersoner, andra bolag, organisationer, stater m fl. De som äger aktierna är också ägare till bolaget. Den som äger en aktie i till exempel Volvo är därför delägare i Volvo. En aktie ger aktieägaren rätt till bland annat utdelning från aktiebolaget och rätt att rösta på bolagsstämman.

2. I vilka aktiebolag kan jag köpa aktier?

Aktiebolag kan delas upp i privata och publika aktiebolag. Privata aktiebolag är den vanligaste formen av aktiebolag och de flesta småföretag som drivs i form av aktiebolag är privata aktiebolag. De flesta butiker som finns i den stad där du bor drivs med största sannolikhet som privata aktiebolag. Aktierna i dessa bolag ägs i regel av en eller ett fåtal personer och under en längre tid. Aktierna i dessa bolag är inte att avsedda att köpas och säljas på frekvent basis. Ett publikt aktiebolag är noterat på en marknadsplats för aktier, som till exempel Stockholmsbörsen eller Nasdaq. Aktierna i ett publikt aktiebolag är avsedda att säljas och köpas utan några egentliga begränsningar. Antalet aktieägare är många och kan ibland räknas i tusental, vilka samtliga är delägare i det aktuella aktiebolaget. När man talar om att handla med aktier avser man i princip alltid publika aktiebolag. En stor fördel med att investera i publika aktiebolag är att det finns betydligt mer offentlig information om dessa bolag och att kontrollen är betydligt hårdare. Generellt kan du lita på den offentliga information som finns tillgänglig avseende ett publikt aktiebolag.

3. Hur tjänar man pengar på aktier?

I princip kan du tjäna pengar på två olika sätt vad avser aktier – genom utdelning från aktiebolaget till aktieägarna eller genom att värdet på aktierna stiger. I ett aktiebolag hålls en årlig bolagsstämma. Vid bolagsstämman beslutar aktieägarna om och hur mycket pengar som aktiebolaget ska betala ut till aktieägarna i form av utdelning. Det är inte någon garanti att bolagsstämman beslutar om utdelning och du kan därför som aktieägare inte räkna med att få utdelning varje år. Går verksamheten i bolaget dåligt finns det risk för att bolagsstämman beslutar att inte betala ut någon utdelning. Går verksamheten i aktiebolaget över förväntan kan värdet på bolagets aktie stiga på den marknadsplats, till exempel Stockholmsbörsen, där aktien är noterad. Som aktieägare kan du då välja att sälja dina aktier varvid din vinst blir skillnaden mellan vad du en gång betalat för aktierna och det belopp som du nu säljer aktierna för. Glöm dock inte att en aktie även kan sjunka i värde vilket innebär att du även kan förlora pengar när du investerar i aktier.

4. Är det enkelt att själv handla med aktier?

Rent tekniskt är det enkelt att handla med aktier. Kan du hantera dina bankärenden via Internet kan du även köpa och sälja aktier via Internet och din bank eller någon av alla de nätmäklare som finns. Du köper och säljer aktier i princip på samma sätt som du gör betalningar via Internet eller för över pengar mellan dina konton. Att det är enkelt att rent tekniskt att handla med aktier ska emellertid inte blandas samman med om det är enkelt att avgöra vilka aktier som du ska köpa eller sälja. Det är en helt annan fråga och det är det som är charmen och spänningen med aktiehandel.

5. Var kan jag handla med aktier?

För att du ska kunna handla med aktier måste du ha en aktiedepå. En aktiedepå kan du öppna hos bland annat din bank eller någon av alla de nätmäklare som finns. Du för därefter över pengar till din aktiedepå och därefter kan du enkelt köpa och sälja aktier via aktiedepån. Stöter du på problem eller har några funderingar finns det en kundsupport som hjälper dig att komma igång.

6. Vad kostar det att handla med aktier?

Traditionellt har man varit tvungen att betala en avgift, en så kallad courtageavgift, när man har köpt eller sålt aktier. Detta gäller fortfarande för de flesta typer av handel med aktier. Emellertid finns det idag vissa möjligheter att, via vissa banker och nätmäklare, handla med aktier utan att du behöver betala någon avgift. Det kan således vara helt gratis att handla med aktier om du väljer att öppna en aktiedepå hos någon av dessa banker och nätmäklare.

Lär dig mer och börja investera i aktier

Har du läst igenom frågorna och svaren ovan bör du ha fått en översiktlig introduktion till vad aktier är för något och hur du kan handla med aktier. Förhoppningsvis har detta lett till att du har blivit ännu mer intresserad av att investera i aktier. Läs gärna flera artiklar om hur man handlar med aktier som nybörjare och ge därefter aktiehandeln ett försök genom att du investerar ett begränsat belopp. Du kommer sannolikt inte att ångra dig, du kommer att få en ny “hobby” samtidigt som du förbättrar dina möjligheter att få en bra avkastning på ditt sparande.

Betyg av läsare

Snittbetyg 4.5 / 5. Antal röster: 2

ekonomitips.nu