Investera en miljon kronor 2021

De flesta av oss har säkerligen någon gång tänkt tanken ”om jag plötslig fick en miljon, hur skulle jag investera pengarna?”. För många av oss, som är intresserade av ekonomi och investeringar, är det dessutom en ofta återkommande tanke. Att fundera på hur man bäst kan investera sina pengar är en del av vardagen och att investera en miljon kronor, som plötsliga dyker upp från ingenstans, hade onekligen varit en angenäm upplevelse.

En miljon kronor är ett tillräckligt högt belopp som gör det möjligt att fundera kring de flesta typer av investeringar. Dessutom innebär en hygglig avkastning på en miljon kronor att man även kan drömma om hur avkastningen ska spenderas, eller än hellre – återinvesteras.

Även om scenariot att plötslig få tillgång till en miljon kronor för att investera är, och kanske även förblir, en dröm för de flesta av oss och det är en bra utgångspunkt för att skapa en grundläggande investeringsstrategi. Det är ett belopp som gör det möjligt att ha en bred investeringsportfölj och samtidigt kunna krydda portföljen med kanske en eller ett par ”udda” investeringar. Kort sagt, att fundera över hur man ska investera en miljon är något som vi alla borde göra med jämna mellanrum.

Investera en miljon
Investera en miljon kronor 2021 – vad bör jag tänka på?

Innan du börjar att investera din miljon bör du fundera igenom vissa saker

Låt säga att det oförutsedda skulle inträffa och du helt plötsligt står med en miljon kronor, som du inte räknat med, i din hand. Det kan vara en generös bonus från din arbetsgivare, ett arv från en avlägsen och bortglömd släkting eller kanske en vinst på lotto eller något liknande. Hur du har fått tillgång till pengarna har egentligen inte någon betydelse, vad som är väsentligt är att du, plötsligt och helt oväntat, har fått tillgång till en miljon kronor – hur skulle du investera beloppet?

I grund och botten är det inte någon skillnad mellan att investera en oväntad miljon jämfört med de löpande investeringar som du gör varje månad. Det är samma principer som gäller för samtliga former av investeringar.

Vad du först och främst måste ta ställning till när du ska investera en miljon kronor är din investeringshorisont. Avser du att investera på kort eller lång sikt?

Nästa fråga som du måste ställa dig är vilken riskprofil som du vill ha på dina investeringar. Är du beredd att ta stora risker eller föredrar du att ”spela säkert” och i stället satsa på investeringar med en lägre riskprofil? Som vid i princip alla investeringar är utgångspunkten att högre risk innebär större möjligheter till en hög avkastning men samtidigt också en högre risk för att investeringen förlorar i värde.

Avslutningsvis måste du bestämma dig för om dina investeringar ska styras av några etiska principer. Det vill säga, finns det investeringar som du på grund av etiska skäl inte vill göra? Som exempel på typer av investeringar som brukar undvikas av etiska skäl kan nämnas investeringar i tobaksindustrin, vapenindustrin eller oljeindustrin. Det finns inte någon given mall för detta, det är till syvende och sist du själv som avgör vilka investeringar som du inte vill göra på grund av etiska skäl.

När du väl besvarat dessa frågor kan du ge dig i kast med att fundera över exakt vilka investeringar som du vill göra med din miljon.

Även när du investerar en miljon kronor ska du sprida riskerna

En grundregel vid investeringar är att sprida riskerna. Med att sprida riskerna avses att investeringarna ska fördelas såväl på olika tillgångsslag som olika tillgångar inom respektive tillgångsslag. Det vill säga, väljer du att investera i aktier bör du investera i flera olika aktier vilka dessutom bör befinna sig i olika branscher.

Att sprida riskerna är en regel som är tillämplig såväl vid investeringar med låg risk som investeringar med hög risk, även om riskspridningen ofta är mindre vid den senare typen av investeringar.

Hur du kan investera en miljon kronor

Det är alltid enklare att ta större risker när det är fråga om imaginära pengar, d.v.s. pengar som endast finns i fantasin. Du har därför stora möjligheter att spänna bågen högt när du ska investera din miljon och ta risker som du normalt inte skulle ha tagit om det hade varit fråga om verkliga pengar.

Grundbulten i denna investering kan med fördel utgöras av aktier. En bra utgångspunkt kan vara att placera hälften av beloppet, d.v.s. 500 000 kronor i aktier. Denna investering bör därefter delas upp på i vart fall fyra till fem olika aktier vilka dessutom bör komma från helt olika branscher. Hälften av dessa aktier kan vara aktier i olika branscher med en relativt hög risk.

Återstående 500 000 kronor skulle kunna fördelas i fem olika tillgångsslag vilka traditionellt anses innebära en högre risk. Som exempel på sådana investeringar kan nämnas olika ädelmetaller som till exempel guld och silver. Vill du ta ännu större risker kan du investera en del av pengarna i olika råvaror och kanske även i en eller ett par olika valutor.

För att sätta ytterligare knorr på investeringen kan du välja att investera i någon eller några former av kryptovalutor som till exempel Bitcoin, Ether, Litecoin eller Ripple för att endast nämna några av alla de kryptovalutor som finns på marknaden.

Fortsätt att drömma om miljonen

Att fundera över hur skulle investera en miljon kronor tillhör kategorin angenäma funderingar. Men det är även funderingar som förbättrar dina kunskaper och tvingar dig att fundera över olika typer av investeringar. Fortsätt därför att drömma om din miljon och hur du skulle ha investerat den. Det oväntade inträffar kanske och även om så inte är fallet kommer du att bli en bättre investerare om du kontinuerligt funderar över för- och nackdelar med olika investeringsalternativ.

Betyg av läsare

Snittbetyg 3.2 / 5. Antal röster: 6

Lämna en kommentar

ekonomitips.nu