Vad är en investering?

En vanlig frågeställning är ”vad är en investering?”. För den som är van att investera och som arbetar aktivt med att investera sina besparingar kan frågeställningen kanske uppfattas som något märklig – alla vet väl vad en investering är för något?

Så är emellertid inte fallet. Majoriteten av det svenska folket arbetar inte aktivt med att investera och förvalta sina pengar. Långtifrån. De har därmed en begränsad kunskap om olika finansiella termer, och även begreppet investering. Enligt Statistiska centralbyrån är cirka en femtedel av svenskarna aktieägare. Även om flertalet av dessa kanske inte är några proffsinvesterare har de i vart fall ett visst intresse för investeringar och därmed oftast grundläggande kunskaper om olika ekonomiska termer och olika typer av investeringar.

Vad avser de återstående åttio procenten av den svenska befolkningen, som inte är aktieägare, är kunskapsnivån avseende investeringar generellt sett betydligt lägre. Det finns självfallet personer inom denna grupp som är oerhört kunniga i ekonomi, men som av olika skäl valt att inte investera i aktier. Du behöver inte investera i aktier för att ha goda kunskaper i ekonomi. Men generellt är kunskapen rörande investeringar och ekonomiska termer sannolikt betydligt lägre i denna grupp.

Förhoppningsvis kan denna artikel hjälpa i vart fall någon läsare att få en bättre uppfattning om vad en investering är för något.

Vad är en investering?
Vad är en investering och hur fungerar den 2021?

Grundläggande om vad en investering är

Investering är ett omfattande begrepp och brukar därför delas upp i följande tre kategorier:

  1. finansiella investeringar,
  2. immateriella investeringar och
  3. reala investeringar.

I denna artikel behandlar vi endast finansiella investeringar som görs av privatpersoner varför immateriella och reala investeringar inte kommer att behandlas ytterligare.

När man talar om privatpersoner och deras sparande i form av investeringar i aktier, obligationer och andra värdepapper brukar detta definieras som finansiella investeringar. Investeringarna sker i finansiella produkter vilka kan generera avkastning i form av ränta eller utdelning samtidigt som de kan såväl stiga som sjunka i värde.

Syftet med en finansiell investering är, enkelt förklarat, att värdet på investeringen ska vara högre efter en viss tid jämfört med värdet när du gjorde investeringen. Köper du till exempel aktier är syftet med köpet att aktierna ska stiga i värde och ge dig utdelning. Aktiernas värde, i förening med den utdelning som du erhållit, ska vara högre än värdet på aktierna när du köpte dem.

Andra typer av investeringar

Som framgått av ovan är det oftast finansiella investeringar som man syftar på när man talar om när privatpersoner investerar sitt kapital. De investeringsråd som ges till privatpersoner avser oftast köp av värdepapper, insättning av pengar på ett visst konto, köp av en viss valuta, köp av en viss ädelmetall eller något liknande.

Men investeringsmöjligheterna för en privatperson är betydligt mer omfattande. Det är fullt möjligt att göra helt andra typer av investeringar men som även de leder till en bättre privatekonomi.

En investering kan mycket väl avse en investering i till exempel en utbildning. Genom att gå på utbildningen, vilken kostar dig pengar, kommer du i framtiden att få en högre lön än om du inte genomfört utbildningen. Även om en sådan investering vanligtvis inte benämns som en finansiell investering är det en investering som leder till en bättre privatekonomi och därför kan motiveras utifrån ekonomiska grunder.

En annat exempel är ett köp av en bil eller något annat fordon för att du ska kunna transportera dig till och från en ny arbetsplats. Bilar brukar normalt vara sinnebilden för dåliga investeringar. Det är sällan som en bil stiger i värde, den medför löpande drift- och reparationskostnader samtidigt som den inte genererar några intäkter.

Men sker inköpet av bilen för att du ska kunna transportera dig till och från en ny arbetsplats där du tjänar mer pengar jämfört med din nuvarande arbetsplats, och det inte finns några relevanta transportalternativ, är bilinköpet en investering som är möjlig att försvara i ekonomiska termer. Detta förutsätter självfallet att löneökningen inte äts upp av inköpskostnaderna och kostnaderna för drift och underhåll av bilen.

Några avslutande ord om vad en investering är för något

Som framgått av ovan är investering ett mycket brett begrepp. Det kan avse investeringar i aktier och andra värdepapper, inköp av en bil, en utbildning, inköp av hus för att endast nämna några exempel på olika typer av investeringar.

Avgörande för en investering är att den ska leda till högre intäkter eller till att en tillgång får ett högre värde än om du inte gjort investeringen. Leder en investering till något av dessa alternativ är det ett bra investeringsalternativ som du kan överväga att investera i.

Betyg av läsare

Snittbetyg 4.5 / 5. Antal röster: 2

Lämna en kommentar

ekonomitips.nu